Grote meerderheid kindergemeenteraad Appingedam kiest voor scoutingdag

Appingedam – Op 23 februari kwam de kindergemeenteraad van Appingedam bij elkaar. Aan de raadstafel discussieerden leerlingen van de groepen 8 van vier Damster basisscholen onder leiding van burgemeester Pot over projecten waar ze subsidie voor beschikbaar mochten stellen. Elke school leverde vier kinderraadsleden. De publieke tribune zat vol met ouders, leerkrachten, supporters van de scholen, raadsleden en wethouders. Ook beneden zaten scholieren, die de discussie konden volgen op een scherm. En op de scholen werd via internet meegekeken naar het debat.

Er was eerst een Damster Voorafje, met journalist Jan Wildeman van HavenstadFM. Hij probeerde de kinderraadsleden te ontfutselen of ze al een keus hadden gemaakt en wat ze dan hadden gekozen. Maar de leerlingen gaven dat niet prijs, ze hielden de spanning erin.

De kinderraadsleden (van de Vuurvlinder, de Triangel, de Jan Ligthartschool en de Citer) debatteerden over drie subsidieaanvragen. De brandweer nodigde de klassen uit het beste brandveiligheidsidee van Appingedam te bedenken, voorafgegaan door een gastles van de brandweer op alle scholen. Met als prijs voor de winnende klas een erebeker en een bezoek aan de kazerne in Delfzijl. Het Centrum voor Veilig Wonen bedacht het project ‘Ik ❤Appingedam’. De kinderen werden uitgenodigd in groepjes een script te bedenken voor een ‘vlog’ (videofilmpje) waarin ze laten zien hoe leuk het is in Appingedam te wonen, ondanks aardbevingen. De groepjes mogen dan onder leiding van een vakman een filmpje maken, waarvan een jury de leukste, beste, origineelste uitkiest. En Scouting Fivelgroep Delfzijl kwam met het voorstel een activiteitendag te organiseren voor de kinderen van groep 8. De kinderraad kon een subsidie van € 750 voor een van de voorstellen verstrekken.

De voorstellen werden eerst toegelicht door de organisaties , waarna de kinderen hen met vragen bestookten en onderling discussieerden over de voors en tegens. Dat gebeurde heel serieus. De kinderen bleken er goed over te hebben nagedacht. Uiteindelijk werd er gestemd. De kinderen kregen een stembriefje waarop ze punten konden toekennen aan de voorstellen: 3 voor het beste voorstel, 2 voor het op een na beste, enzovoort. Met 46 punten won het voorstel van Scouting Fivelgroep Delfzijl glansrijk. Het CVW en de brandweer kregen respectievelijk 28 en 22 punten. De activiteitendag van Scouting wordt voor de zomervakantie uitgevoerd.

De kindergemeenteraad werd georganiseerd door een werkgroep uit de raad, in samenwerking met het college en de scholen. Het doel ervan is de leerlingen vertrouwd te maken met de werking van de (lokale) democratie. Op de scholen werden lessen gegeven over het onderwerp en enkele raads- en collegeleden gaven gastlessen.

De kinderraad is nog in beeld en geluid te bekijken via www.appingedam.nl. , klikken op de banner ‘Gemeenteraad’ op de homepage.

Back to top button