Grote belangstelling voor bijeenkomst over de toekomst van de zorg in Delfzijl

DelfzijlIn de Evenementenhal in Delfzijl is donderdagavond een informatieavond gehouden voor de inwoners van Delfzijl en omstreken. De avond die om 19.30 uur begon werd georganiseerd door Zorgbelang Groningen, Menzis en de Ommelander Ziekenhuisgroep. Door de verwachte grote publieke belangstelling werd de bijeenkomst verplaatst van de Molenberg naar de Evenementenhal. Rondom de mogelijke sluiting van het Delfzicht ziekenhuis en het Winschoter ziekenhuis ten gunste van een nieuw te bouwen ziekenhuis in Scheemda, dat in 2017/2018 klaar moet zijn, bestaan nog veel vragen. Wat gebeurt er met de zorg in Delfzijl tot aan de nieuwbouw? Welke zorg blijft bestaan en in welke vorm?

Op de avond konden vragen worden gesteld aan Albert Koeleman, (voorzitter raad van bestuur OZG), Ria Stegehuis, (directeur zorg Menzis), Edwin Klok (directeur Zorgbelang Groningen), Roland Riemersma, (huisarts), Ronald Meijer,(longarts) en burgemeester Emme Groot.
De organisatie had 330 stoelen klaar gezet en die waren allemaal bezet, er werden snel extra stoelen bijgeplaatst. De opkomst kan dan ook overweldigend worden genoemd. Een gedachte die een ieder door het hoofd speelde was: “wat gebeurt er straks met ons ziekenhuis?”.
Voorafgaande aan de avond was al duidelijk geworden dat dat de rol van de huisartsen cruciaal gaat worden binnen binnen de toekomstige ontwikkelingen van de zorg. Het idee van anderhalvelijnszorg is naar voren gekomen. Daarbij werken de huisartsen samen met andere professionals zoals fysiotherapeuten, wijkverplegers , psychologen en apothekers in zorgcentra waarin zorg kan worden geboden die anders in een ziekenhuis verleent wordt. Maar daarvoor moeten de neuzen van de huisartsen en de zorgverzekeraar wel een kant op wijzen.
Als eerste komen de heren Riemersma (huisarts) en Meijer (longarts) aan het woord. Riemersma opent met “Iedere verandering begint met een einde maar kenmerkt zich ook door een nieuw begin”. Daarna volgt er een betoog waarin vooral naar voren komt dat veel zorg ook plaatselijk in gezondheidscentra geleverd kan worden . Een specialist kan bijvoorbeeld ook op afstand mee kijken naar een foto. Ook echo’s en röntgenfoto’s kunnen lokaal gemaakt worden. Wat betreft de intensive care, daarvoor geldt dat er vanaf 2008 strengere regels zijn naar aanleiding van een landelijke inspectie. Daardoor kan niet ieder ziekenhuis meer een intensive care afdeling organiseren dat aan alle eisen voldoet.

Ziekenhuizen specialiseren zich en dat is volgens de beide heren ook een goede ontwikkeling. Zorg moet dichtbij geboden worden als het kan. Wat komt er nu? Een ziekenhuis in Scheemda, een ziekenhuis op afstand dus, in samenwerking met het UMCG, een ziekenhuis met een hoge deskundigheid. En dan lokaal een zorgcentrum waarin verschillende huisartsen en andere professionals samenwerken waarbij zij de integrale zorg afstemmen.

Na deze inleiding betreden de verdere deelnemers het podium waaronder de heer Koeleman (OZG). Hij geeft aan dat het nieuwe ziekenhuis in Scheemda er echt gaat komen. Burgemeester Emme Groot geeft aan dat hij aanvankelijk teleurgesteld was over de sluiting van Delfzicht maar dat hij er uiteindelijk van overtuigd is geraakt dat in verband met het behoud van kwaliteit en ook de continuïteit van de zorg het noodzakelijk is dat er een nieuw ziekenhuis in Scheemda komt in combinatie met het een nieuw zorgcentrum in het centrum van Delfzijl. Het open blijven van Delfzicht is geen houdbare zaak .”We moeten het beste eruit halen”.
Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd gretig gebruik gemaakt. Hier volgt een selectie:
– Waarom moest de huisartsenpost verdwijnen ? (die is er nog)
– Kan met Scheemda de maximale aanrijtijd van 45 min. Gehaald worden? (Ja, daarnaast is de acute zorg veranderd, bv de trauma helikopter)
– Hoe kom ik in het ziekenhuis in het weekend? (overleg via huisartsenpost)
– Blijft het dialyse centrum in Delfzijl? (onduidelijk, in Scheemda komt er wel een)
– Is Scheemda op tijd bereikbaar als de brug lang open staat?
– Waarom geen zorgdorpje van Delfzicht gemaakt met winkeltjes en opvang voor vroeg dementerenden enz.? (zorgcentrum komt in het centrum Delfzijl)
– Worden de kleine operaties nog in Delfzicht uitgevoerd? (nee, alleen begeleiding chronische ziekten en diagnostische zorg)
– Blijven de specialisten spreekuur houden in Delfzijl? (ja, in welke vorm is nog niet bekend)
– Kun je kiezen voor UMCG of Scheemda? (ja)
– Is het geld voor de nieuwbouw al aanwezig?(men is hard op weg, 10 miljoen is binnen van de provincie, er worden gesprekken gevoerd met de banken, de aanbesteding voor de bouw is gestart)
– Wordt het nieuwe ziekenhuis aardbevingsbestendig?(ja)
– In Duitsland zijn er veel meer ziekenhuizen, hoe kan dat?(moeilijk vergelijkbaar, de zorg is daar anders opgezet, Nederland heeft hele goed zorg)
– Wie betaalt de reiskosten naar Scheemda?
– Hoe kom ik weer thuis na een operatie? (zelf regelen, of als men zeer slecht is, met de ambulance.)
– Waarom zorgcentrum in centrum van Delfzijl terwijl er zoveel parkeerplaatsen bij het Delfzichtziekenhuis zijn?
– Kan men garanderen dat het geld gaat naar Nederlandse bouwers?( het is een verplichte Europese aanbesteding)
– Kan Delfzijl een robuust zorgcentrum krijgen? (met het oog op de toekomst zou dat zeker moeten)

Uit alle vragen bleek dat er veel ongerustheid is over de ontwikkelingen in Delfzijl. Op veel vragen kon een antwoord worden gegeven, maar sommige zaken zoals het dialysecentrum, blijven toch onzeker. In de komende jaren tot aan de nieuwbouw en tot aan de ontwikkeling van een nieuw zorgcentrum zullen er nog de nodige discussies moeten worden gevoerd. Met deze avond in de Evenementenhal is hiervoor in ieder geval een goede basis gelegd.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”false” desc=”false” responsive=”true” special_effect=”none” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”65″]


Back to top button