Grootschalige baggerwerkzaamheden in Oosterhorn- en Eemskanaal

DelfzijlDe verwachting is dat in de komende maand mei intensieve baggerwerkzaamheden en werkzaamheden aan oever en kaden starten voor het (oude) Eemskanaal en het Oosterhornkanaal en Oosterhornhaven. Tijdens de werkzaamheden is er scheepvaartverkeer mogelijk, maar dient er rekening gehouden te worden met enige overlast.  Bedrijven en relaties zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Een grote ponton, met een grote kraan en een schip (voor vervoer van de baggerspecie) voeren de werkzaamheden uit. Het gaat hier om ca. 300.000 m3 baggerspecie dat verwerkt gaat worden als terreinophoging en in ingedroogde vorm naar de depots op de terreinen van Groningen Seaports gaat. De aanbesteding voor deze werkzaamheden loopt vanaf maart 2015. De verwachting is dat in mei a.s. de aannemer aan wie het werk gegund wordt, bekend is. De kadewerkzaamheden dienen in oktober 2015 klaar te zijn, voor het stormseizoen.  De baggerwerkzaamheden lopen door tot begin 2016.

Baggerwerkzaamheden
Het oude Eemskanaal, het Oosterhornkanaal en de Oosterhornhaven worden opnieuw op diepte gebracht door het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Een heel klein deel van de baggerwerkzaamheden is al uitgevoerd omdat dit kleine deel van de te baggeren onderhoudsspecie was vervuild. Het resterende baggerwerk bestaat uit het baggeren van zo’n 250.000 m3 onderhoudsbaggerspecie en zo’n 50.000 m3 verdiepingsbaggerspecie in het achterste deel van de Oosterhornhaven. De nautische diepte wordt hiermee over de hele Oosterhornhaven gelijk gemaakt.
Tegelijk met de baggerwerkzaamheden vindt de versterking en verhoging van de bestaande kade plaats vanaf de Heemkesbrug tot aan de zwaaikom van het Oosterhornkanaal. Deze kadeversterking is een gevolg van het ‘Masterplan Kaden’ van het Waterschap Hunze & Aa’s en behelst in grote lijnen het verhogen van de kaden tot +1.80 NAP (huidige hoogte gemiddeld tussen de +1.50 en +1.80 NAP) en het verhogen van de stabiliteit,. Men moet hierbij denken aan het opnieuw aanbrengen van taludbescherming met stortsteen.

Publiek-private samenwerking
De werkzaamheden worden uitgevoerd en gefinancierd door een combinatie van overheids- en semioverheidsinstellingen waaronder Groningen Seaports, Provincie Groningen. Rijkswaterstaat en het Waterschap Hunze & Aa’s.  Groningen Seaports is verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

Back to top button