Groningse economie geraakt door afnemende gaswinning

Groningen – De economische groei in de provincie Groningen is met zeven procent gedaald, dit komt volgens het CBS door de teruglopende gaswinning.

Ook de geringe economische groei in Friesland (0,5 procent) komt door de terugloop van de aardgaswinning. Exclusief delfstoffenwinning groeiden Groningen en Friesland met respectievelijk 1,5 en 1,7 procent.

Het effect van de teruglopende aardgaswinning is ook op lager regionaal niveau te zien. Met ruim 8 procent kromp Groningen het sterkst. In Noord-Friesland en Delfzijl en omgeving was met -0,6 en -0,3 procent sprake van een kleine krimp.

Back to top button