Gronings Gereedschap: Gezamenlijke aanpak voor koopwoningen in krimpgebieden

RegioDe problemen met goedkope koopwoningen in de krimpgebieden worden aangepakt. Onder meer de Rabobanken in Groningen, de NVM en het Kadaster gaan samen met de provincie en krimpgemeenten hun expertise beschikbaar stellen. Deze zogenaamde Grote Coalitie presenteerde op 30 januari de resultaten van haar experimenten in de krimpgebieden afgelopen jaar, getiteld Gronings Gereedschap, tijdens een conferentie in het provinciehuis.

Leegstand
In de krimpregio’s komen steeds meer goedkope koopwoningen leeg te staan. Het gaat vaak om oude woningen, die slecht onderhouden zijn. Dit heeft effect op de omliggende panden in de straat. Door leegstand en achterstanden in onderhoud worden overige koopwoningen in de omgeving ook minder waard. Deze problematiek met de koopwoningen is daarmee een van de grootste uitdagingen in de krimpgebieden de komende jaren.

Gronings Gereedschap
De gemeenten, de provincie en het Rijk hebben in 2014 door middel van verschillende experimenten ervaring opgedaan met allerlei mogelijke oplossingen, om erachter te komen wat werkt en wat niet. Zo is Gronings Gereedschap ontstaan, dat gebruikt kan worden om te voorkomen dat door leegstand en gebrek aan onderhoud buurten en wijken verslechteren.

Conferentie
De resultaten van deze experimenten werden gepresenteerd tijdens de conferentie op 30 januari. Zo is er onderzoek gedaan naar het ruilen van onverkoopbare koopwoningen voor huurwoningen. Een woningcorporatie kan dan op de plaats van de koopwoning een woning bouwen die beter te verhuren is. In Winschoten is in de Bomenbuurt, waar krimp verwacht wordt, een aantal woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn parkeerplaatsen en groen gekomen. Ook zijn er experimenten uitgevoerd met het levensloopbestendig en energiezuiniger maken van woningen. Daarmee worden huizen aantrekkelijker. Van de ervaringen is een boekje gemaakt. De bedoeling is dat verschillende krimpgebieden van elkaars ervaringen leren.

Komende jaren
Het komende jaar gaan de verschillende partijen door met het aanpakken van de situatie rondom koopwoningen in de krimpgebieden. De Grote Coalitie gaat de problematiek de komende tijd breed onder de aandacht brengen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Ook proberen de organisaties meer partijen te interesseren om deel te nemen aan de coalitie. Daarnaast zullen stappen gezet worden op weg naar een fonds dat hiervoor aangewend kan worden.

 Back to top button