Groningers leveren massaal boeken in voor vluchtelingen

Groningen – In oktober heeft Biblionet Groningen een actie op touw gezet om boeken te verzamelen voor vluchtelingen. Naast dat alle bibliotheken in stad en provincie Groningen kinderboeken doneerden uit eigen bezit, hebben ook bibliotheekleden en andere Groningers massaal gereageerd op de oproep ook hun eigen kast bij langs te gaan en boeken te schenken.

Inwoners
Er zijn voornamelijk prentenboeken voor kinderen ingezameld: ook al kun je de taal niet lezen, de plaatjes zeggen vaak genoeg. Daarnaast konden mensen ook Engelse boeken doneren en boeken in andere talen zoals Arabisch. Er zijn ook spelletjes, knuffels en puzzels ingeleverd. In totaal zijn er bijna 5.600 boeken verzameld! waarvan eenderde afkomstig is van de collecties van de bibliotheken en tweederde van Groningers. De meeste boeken waren kinderboeken, maar er zijn ook veel Engelse en Arabische boeken gedoneerd. Daarnaast zijn er nog een paar honderd knuffels en een kuub speelgoed ingezameld. In de derde en vierde week van november brengt de laatste Bibliobus in de provincie alle gedoneerde boeken langs bij de asielzoekerscentra.

Voorlezen
Onder het motto ‘van collectie naar connectie’ willen we meer doen dan boeken naar binnen rijden in de centra. Medewerkers van Biblionet gaan ook (in samenwerking met andere organisaties) voorlezen op locatie, bijvoorbeeld met behulp van een tolk. Wanneer en hoe dit gaat plaatsvinden wordt overlegd met de asielzoekerscentra.

Neveneffect
De actie van de Groningse bibliotheken heeft veel aandacht gekregen via de social media, daardoor hebben veel mensen de actie opgepikt. Niet alleen particulieren, maar ook verschillende organisaties namen contact met Biblionet Groningen op om te vragen of ze konden helpen. Hierdoor zijn spontaan prachtige initiatieven ontstaan.Back to top button