Groninger Bodem Beweging brengt gaslabel uit in aanloop naar de Statenverkiezing

Noord-Groningen – Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft, als grootste belangenbehartigervereniging van dupeerden van gaswinning in Groningen, de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die meedoen aan de Groningse Statenverkiezing geanalyseerd. De uitkomsten zijn in een gaslabel weergegeven.

In het gaslabel zie je in één oogopslag hoe de deelnemende partijen scoren op het vlak van gaswinning en gevolgen daarvan.

De GBB beoordeelde de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die mee doen aan de Statenverkiezingen. Dit vinden ze belangrijk omdat de gaswinning en de gevolgen daarvan zo’n overheersend onderwerp zijn in Groningen. En ook omdat zij inzichtelijk willen maken welke partijen de gasproblematiek meenemen in hun partijprogramma. Er is alleen gekeken naar wat de partijen schrijven over gaswinning, schadeafhandeling en versterking. Ze hebben de verkiezingsprogramma’s opgevraagd en doorgeplozen. Van partijen die hun programma’s niet deelden, raadpleegden ze de website. De standpunten vergeleken we met de standpunten van de GBB. Door het toepassen van een puntentelling ontstond er een rangschikking.

De totaalscore resulteert in een label, zoals het energielabel bij elektrische apparaten. Voor de duidelijkheid: GBB geeft alleen een score op basis van de standpunten van de partijen over de aanpak van de gaswinningsproblematiek zoals omschreven in hun verkiezingsprogramma’s.

In het gaslabel zie je in één oogopslag hoe de deelnemende partijen scoren op het vlak van gaswinning en gevolgen daarvan. Stemmers kunnen hiermee hun voordeel doen. Juist nu is het belangrijk dat mensen gaan stemmen. Zoals de zetelverdeling in de Eerste Kamer er nu uitziet, kan de nieuwe Eerste Kamer rechtstreeks het beleid van het kabinet beïnvloeden.

Kijk hier voor alle verkiezingsprogramma’s en meer informatie.

Back to top button