Gouden eeuw in brons – klokkengieters en luidklokken in het Zeventiende-eeuwse Groningerland

Groningen – Op vrijdag 11 september 2015 presenteert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) het eerste deeltje uit de reeks Uurwerken en luidklokken: Gouden eeuw in brons – Klokkengieters en luidklokken in het zeventiende-eeuwse Groningerland. Deze uitgave werd geschreven door Tonko Ufkes en is de eerste in de nieuwe SOGK-reeks Uurwerken en luidklokken met als doel de belangstelling voor ook dit bijzondere erfgoed in het Groningerland te bevorderen.

Dit boekje gaat over klokkengieters en luidklokken uit de periode 1600 tot 1700. Want juist de torenklokken uit die tijd lijken uit te nodigen tot onderzoek; ze zijn vaak tot op heden nog hoorbaar en tastbaar en zijn vrijwel altijd voorzien van een opschrift met een jaartal en de naam van de maker. Deze opschriften zijn al vroeg verzameld en er werden overzichten van gemaakt. Op basis hiervan is gekeken naar de ruim zestig luidklokken gegoten in de zeventiende eeuw die nu nog in Groninger torens hangen of daar vroeger hingen.

Daarnaast is er aandacht voor de achtergronden van de zeventiende-eeuwse klokkengieters die in het Groningerland werkten. Ook daarvoor is juist deze periode interessant omdat aan het begin van de zeventiende eeuw in Groningen de functie van provinciale geschuts- en klokkengieter in het leven werd geroepen en aan het eind van de eeuw weer verdween. In mei 1622 werd Nicolaes Sickmans benoemd als eerste provinciale geschuts- en klokkengieter van Groningen. Aan hem besteedt het boekje ook aandacht evenals aan zijn opvolger Wilhelmus Jacobus de Vry. Ook wordt aandacht besteed aan in dezelfde eeuw ook voorkomende rondreizende Franse vaklieden die ter plekke bij de kerktorens een luidklok goten.

De tekstredactie, grafische vormgeving en productie van ook dit boekje in de nieuwe reeks werd weer verzorgd door Ekkers & Paauw uit GroningenBack to top button