Getuigen bevrijding Delfzijl in 1945 gezocht voor documentaire

DelfzijlHet Bevrijdingsfestival Groningen zoekt ooggetuigen voor een documentaire over de bevrijding van Delfzijl in 1945. De documentaire bestaat uit twee onderwerpen: terug uit gevangenschap en wederopbouw in de Johannes Kerkhovenpolder. Tijdens het scholenproject krijgen kinderen van basisscholen (groepen 7 en 8) uit de gemeente verhalen van ooggetuigen te zien. Het scholenproject vindt plaats vanaf 13 tot en met 17 april en is één van de activiteiten in de aanloop naar 4 en 5 mei 2015 in de gemeente Delfzijl.

Onderwerpen documentaire
Terug uit gevangenschap
Op 16 april 1945, twee weken vóór de bevrijding van Delfzijl, komt in de haven van Delfzijl een schip uit Emden aan. Het schip, een rijnaak, is volgeladen met Nederlandse gevangenen uit een ontruimd strafkamp in Wilhelmshaven. De Duitse legercommandant in Delfzijl zit in zijn maag met dit onverwachte transport. Hij voelt de hete adem van de geallieerden in zijn nek en heeft weinig zin onder die dreiging ook nog de zorg voor een groep gevangenen op zich te nemen. De commandant besluit het schip weer terug te sturen naar Emden. Maar zover komt het niet. Dankzij bemiddeling van de Delfzijlster burgemeester Welleman mogen de mannen toch blijven. In konvooi trekken ze door de straten van Delfzijl, gadegeslagen door bewoners die diep onder de indruk zijn van wat ze zien: een armzalige groep sterk vermagerde en vervuilde mannen. De Delfzijlster bevolking doet wat ze kan om te helpen: met eten, kleding en dekens.

Vraag
We zijn op zoek naar getuigen van deze gebeurtenissen. Wie heeft de aankomst van deze gevangenen gezien? Wie heeft gezien dat de mannen door Delfzijl trokken, onderweg naar een tijdelijk opvangkamp bij Farmsum? Wie heeft er misschien hulpgoederen gebracht naar dit kamp of heeft andere relevante informatie over deze gebeurtenis?

Wederopbouw in de Johannes Kerkhovenpolder
Rond Delfzijl vinden in de dagen van de bevrijding heftige gevechten plaats. De Duitsers proberen uit alle macht de controle over de haven te behouden. De Canadese en Duitse troepen leveren een zware strijd, waarbij in het dorp Woldendorp meer dan honderd gebouwen zwaar beschadigd raken. Er vallen 24 doden. In de nabijgelegen Johannes Kerkhovenpolder schieten de Duitsers vier boerderijen plat om zo een onbelemmerd zicht- en schootsveld te krijgen. Ter vervanging van deze vier boerderijen wordt na de oorlog de modelboerderij Johannes Kerkhovenpolder gebouwd. In het ontwerp voor dit statige gebouw zijn tal van ideeën over de moderne landbouw verwerkt. In 2007 wordt de modelboerderij een rijksmonument: één van de honderd monumenten van ‘Herrezen Nederland’. Volgens het ministerie is de modelboerderij een ‘symbool voor de veerkracht en ondernemingslust van de naoorlogse periode van ons land in het algemeen en voor Groningen in het bijzonder’.

Vraag
We zijn op zoek naar bewoners van oude boerderijen in de Johannes Kerkhovenpolder en naar ooggetuigen van de gebeurtenissen in en rondom Woldendorp tijdens de bevrijding. Ook zoeken we verhalen over de wederopbouw in de polder. Wie herinnert zich de bouw en het in bedrijf nemen van de nieuwe modelboerderij of heeft andere relevante informatie?

Aanmelden ooggetuige
U kunt zich tot en met 31 januari aanmelden als ooggetuige via mevrouw Henny Prohl van de gemeente Delfzijl, e-mail h.prohl@delfzijl.nl of telefoonnummer (0596) 63 93 23. Wilt u bij opgave het onderwerp vermelden waarvan u ooggetuige bent geweest en uw telefoonnummer.

 

Back to top button