Gemeenteraden Ten Boer en DEAL-gemeenten stellen integraal Veiligheidsbeleid vast

Regio – De gemeenteraden van Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum hebben de ambities en prioriteiten voor de komende vier jaar op het gebied van veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan 2015 – 2018 vastgesteld.

Samenwerking gemeenten en ketenpartners
Het veiligheidsplan is een product van de samenwerking tussen de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Ten Boer op het gebied van veiligheid. Het plan moet bijdragen aan een leefbare en veilige gemeente, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Het besluit tot samenwerking op dit vlak is een gevolg van de al eerder ingezette samenwerking van de politie in de 5 gemeenten tot de basiseenheid Ommelanden Noord en van de vergelijkbare veiligheidsproblematiek in de gemeenten.

Acht veiligheidsthema’s centraal
In het veiligheidsplan staan acht thema’s centraal: jeugd en veiligheid, geweld,  woninginbraken, grootschalige incidenten en evenementen, georganiseerde criminaliteit, veel voorkomende criminaliteit, fysieke veiligheid en verkeersveiligheid.

Lokaal maatwerk blijft mogelijk
Het veiligheidsplan is een beleidsplan. Op basis hiervan is een uitvoeringsplan voor 2015 en 2016 opgesteld. Hierin worden de activiteiten en maatregelen beschreven die de samenwerkende gemeente de komende jaren gaan nemen. Lokaal maatwerk blijft daarin mogelijk.Back to top button