Gemeenten willen voortzetting speciale status

Delfzijl – De gemeente Delfzijl vraagt in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om ook na 2020 extra aandacht te hebben voor gemeenten die te maken hebben met een structurele bevolkingsdaling. Delfzijl schrijft deze brief namens alle gemeenten die hiervoor financiĆ«le ondersteuning van het rijk krijgen. Aanleiding voor de brief is het aflopen van de huidige regeling op 31 december 2020.

Leefbaarheid onder druk
Gemeenten die te maken hebben met een structurele bevolkingsdaling scoren op verschillende punten vaak ver onder het Nederlandse gemiddelde. Dit betreft vooral wonen, werken, zorg en opleidingsniveau. “De combinatie van bevolkingsdaling, ontgroening, vergrijzing en de veranderende sociaaleconomische samenstelling van de bevolking zet de leefbaarheid in deze gemeenten extra onder druk”, aldus burgemeester Gerard Beukema: “We hebben daarom blijvend extra aandacht nodig van het Rijk; stoppen is geen optie. Daarom willen we in gesprek met de minister om ervoor te zorgen dat de speciale status en noodzakelijke extra financiering na 2020 voortgezet worden.”

Concrete resultaten
In de afgelopen jaren hebben de gemeenten met een structurele bevolkingsdaling, veelal in samenwerking met de provinciale overheden, langlopende programma’s ontwikkeld om de opgaven als gevolg van de bevolkingsdaling het hoofd te bieden. Provincies en gemeenten hebben hiermee gebieds-gerichte aanpakken ontwikkeld en geslaagde investeringen gedaan met concrete resultaten waar inwoners de vruchten van plukken. Burgemeester Beukema: “Er zijn genoeg voorbeelden waar we trots op zijn. Bijvoorbeeld de centrum- en wijkvernieuwing in Delfzijl. Hier is het winkelcentrum compact gemaakt in combinatie met de vernieuwing van de openbare ruimte en het herstel van de verbinding naar de zee. Ook de kwaliteitsverbetering van de dorpshuizen in de gehele gemeente is mogelijk gemaakt met behulp van deze budgetten. Kortom, de transitie naar toekomstbestendige gemeenten is in volle gang; we hebben al stevige resultaten geboekt en we staan klaar om daarmee door te gaan.”Back to top button