Gemeenten staken gesprekken over supergemeente ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’

Groningen – Vrijdagavond zijn de vertegenwoordigers van zeven gemeenten in Noord-Groningen er tijdens een overleg over de gemeentelijke herindeling er niet in geslaagd gezamenlijke een nieuwe gemeente vorm te geven. Daarmee is de herindelingsgemeente ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ (G7 variant) vooralsnog van de baan.

De gemeenten Appingedam, Bedum, Eemsmond en De Marne zien de vorming van een grootschalige gemeente van 100.000 inwoners G7 wel zitten. De gemeenten Delfzijl, Loppersum en Winsum pleiten voor een kleinschaliger herindelingsmodel. Tijden het overleg in bijzijn van het provinciaal bestuur bleken de kampen niet bereid water bij de wijn te doen. Na drie uren van overleg in De Coendersborg in Groningen is het overleg gestaakt. Alle zeven gemeenten zijn het erover eens dat een vorm van herindeling noodzakelijk is. Maar bij het van een herindelingsmodel blijven de partijen bij hun eigen standpunt. Het Provinciaal bestuur gaat nu nadenken over hoe ze de impasse moet worden doorbroken.

Teleurgestelde burgemeester van Beek
Burgemeester Marijke van Beek betreurt de uitkomst.”Ik ben nog steeds van mening dat Noord Groningen te maken heeft met gezamenlijke problematiek en uitdagingen waar we ook samen vorm en inhoud aan moeten geven. Dit gebied is voor mij ondeelbaar. Daarom heeft Eemsmond in een eerder stadium al de G7 als herindelings-variant voorgesteld. Een variant die in mijn ogen nog steeds de beste variant is, zeker gezien de strategische agenda”, aldus Marijke van Beek. “Ook ons eerdere voorstel om via een samenwerkingsmodel naar een mogelijke herindeling te groeien, werd niet gesteund. Dat we vandaag, na 3 jaar overleggen, geen gezamenlijk resultaat hebben bereikt, betreur ik dan ook ten zeerste. Overigens blijven wij inzetten op de bestaande samenwerking met de G7 gemeenten.”

Back to top button