Gemeenten kunnen reisdocumenten thuisbezorgen

Den Haag – Mensen gebruiken hun paspoort en identiteitskaart regelmatig om zichzelf te identificeren of om mee te reizen. Het is daarom belangrijk zaken rondom je reisdocument makkelijk te kunnen regelen, zonder afbreuk te doen aan de beveiliging van het aanvraag- en uitgifteproces. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigt daarom vandaag aan de Tweede Kamer een aantal verbeteringen aan voor de dienstverlening rondom reisdocumenten, zoals het thuisbezorgen van reisdocumenten en het elektronisch melden van vermissing.

Het aan huis of op het werk bezorgen van reisdocumenten wordt mogelijk voor alle gemeenten die dat willen aanbieden aan hun burgers. Je hoeft dan nog maar een keer naar het loket. De gemeente mag hiervoor wel extra geld in rekening brengen. De afgelopen jaren is deze werkwijze getest in een aantal gemeenten; na een positieve evaluatie wordt dit nu mogelijk voor elke gemeente die dit wil invoeren. Voor burgers die niet zelf naar het gemeentehuis kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze aan bed zijn gekluisterd, gold al dat de gemeente naar hen toe kwam.

Ook wordt het vanaf volgende maand mogelijk om een vermissing van het reisdocument elektronisch te melden. Dat kan tot op heden alleen persoonlijk aan de balie. Het is echter belangrijk dat een vermist paspoort snel wordt opgenomen in de nationale en internationale registers als ongeldig, zodat fraude kan worden voorkomen. Doordat dit niet meer in persoon gemeld hoeft te worden, wordt een drempel weggenomen om vermissing snel door te geven aan de gemeente.

Andere verbeteringen in de dienstverlening gaan over de verruiming van de mogelijkheid om een extra paspoort te kunnen verstrekken als iemand naar conflicterende landen reist, de bredere inzet van mobiele vingerafdrukopnameapparatuur en het kunnen verstrekken van een identiteitskaart aan Nederlanders woonachtig buiten de Europese Unie.

Back to top button