Gemeente Midden-Groningen zet in op veiligheid

Midden-Groningen – Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft het Jaarplan Veiligheid Midden-Groningen 2019 vastgesteld. Daarin heeft de gemeente zes speerpunten bepaald waar dit jaar extra op wordt ingezet. Daarvan zijn twee speerpunten nieuw: de aanpak van de problematiek die de komst van het windmolenpark N33 waarschijnlijk met zich mee brengt en de aanpak van cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit.

Nieuwe speerpunten
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We hebben de komst van het windmolenpark opgenomen als prioriteit omdat we helaas rekening moeten houden dat er meer acties tegen het windmolenpark komen. De veiligheid is in het geding en daarom geven we de aanpak hiervan prioriteit. Dit betekent niet dat we voor het windmolenpark zijn, integendeel! We zijn tegen het park, maar we tolereren eigenrichting niet. Daarnaast hebben we cybercrime als prioriteit toegevoegd omdat het aantal gevallen van digitale vormen van criminaliteit ook in onze gemeente toeneemt.”

Zes speerpunten
De speerpunten zijn gebaseerd op actuele lokale en landelijke prioriteiten, criminaliteitscijfers, het veiligheidsbeleid van de drie gemeenten die zijn opgegaan in de gemeente Midden-Groningen, de input van politie en justitie, van ketenpartners en het landelijk en regionaal beleid. De andere vier speerpunten zijn:
– Geweld: aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling;
– Veilige woon- en leefomgeving : sociale (woon) overlast/burenruzies en verwarde personen;
– Jeugd en veiligheid: problematische jeugd en jeugdgroepen;
– Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit algemeen en aanpak drugscriminaliteit.

Resultaten 2018
Burgemeester Hoogendoorn: “We hebben twee thema’s uit 2018 niet weer opgenomen omdat ze niet meer als prioriteit gelden. Het houdt uiteraard wel onze aandacht maar voor extra inzet is momenteel geen reden. Woninginbraken was vorig jaar bijvoorbeeld een speerpunt maar we zien een daling in het aantal inbraken in zowel woningen, winkels als voertuigen. Daarnaast hebben we evenementen niet meer als prioriteit opgenomen omdat de afgelopen jaren is gebleken dat evenementen in Midden-Groningen over het algemeen veilig verlopen.”

Integraal veiligheidsbeleid
Dit jaar wordt ook een integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 voor de gemeente Midden-Groningen opgesteld. Voor de inhoud van dat beleid gaat de gemeente in gesprek met bewoners over veiligheid, waarbij ze de mogelijkheid hebben om veiligheidsthema’s en onveilige situaties te benoemen bij de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie. Op deze manier wil de gemeente de bewoners betrekken bij het behouden of creëren van een veilige leefomgeving. In de samenwerking tussen politie en gemeente komt er meer nadruk te liggen op het wijkgericht werken en een persoonsgerichte aanpak.

Back to top button