Kerk Oosterwijtwerd – Rijksmonument (002)



Back to top button