Gemeente Loppersum stopt tijdelijk met het innen van de ouderbijdrage

LoppersumDe gemeente Loppersum int voorlopig geen ouderbijdrage aan ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg. Loppersum betwijfelt of de ingewikkelde opzet van de ouderbijdrage in de praktijk wel uitvoerbaar is. Ook wil de gemeente duidelijkheid over de mate waarin een ouderbijdrage leidt tot zorgmijdend gedrag van ouders. Een ouderbijdrage voor Jeugdhulp met verblijf kan oplopen tot€ 1.500,- per jaar.

Bedoeling van de ouderbijdrage is juist om de kosten voor ouders op hetzelfde niveau te houden als wanneer hun kind thuis zou wonen. Dit lijkt met deze inning niet het geval te zijn. Ook zorgt de invoering van de ouderbijdrage voor veel extra administratieve lasten voor de gemeente, CJG’s (Centra voor Jeugd en Gezin) en de zorgteams”. Hoewel de gemeente Loppersum wettelijk verantwoordelijk is voor de ouderbijdrage, is het op dit moment niet duidelijk of deze bijdrage, in de huidige opzet, blijft bestaan. Loppersum heeft er daarom voor gekozen om voorlopig geen ouderbijdrage te heffen.

Onduidelijkheid
Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeente. Onderdeel van deze wet vormt het innen van een ouderbijdrage door de gemeente. Gezamenlijke ouderplatforms, zorgaanbieders en de Tweede Kamer hebben bij de staatssecretaris geprotesteerd tegen de invoering van deze bijdrage. In antwoord hierop heeft staatssecretaris Van Rijn besloten een onderzoek uit te voeren naar doelmatigheid, redelijkheid en uitvoerbaarheid van de ouderbijdrage. Er is hierdoor een onduidelijke situatie ontstaan. De gemeente neemt pas een definitief besluit over de ouderbijdrage nadat de uitkomsten van dit onderzoek zijn afgerond. Rond de zomer presenteert staatssecretaris Van Rijn de uitkomsten van dat onderzoek.

Rechtsongelijkheid
Loppersum vraagt zich af of de ouderbijdrage wel leidt tot lagere lasten in vergelijking met de oude wet op de Jeugdzorg. Bovendien ontstaat er op basis van de huidige regeling een situatie van rechtsongelijkheid. Kinderen met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking moeten nu een ouderbijdrage betalen. Dat geldt niet voor kinderen die met lichamelijke problemen in een kliniek of ziekenhuis opgenomen worden. Dit leidt tot een ongelijke behandeling in vergelijkbare gevallen.

Het tijdelijk stopzetten van de ouderbijdrage betekent dat de gemeente Loppersum aan het Centraal Administratiekantoor geen informatie meer aanlevert voor het innen van de ouderbijdrage. Ook stopt de gemeente met het innen van reeds vastgestelde ouderbijdragen op basis van de oude wet op de Jeugdzorg. Loppersum zal haar besluit in een brief aan staatssecretaris Van Rijn toelichten. Naast de gemeente Loppersum hebben diverse andere gemeenten zoals Haarlem, Zaanstad, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Nijmegen de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Ook de collegagemeenten in de DAL-regio hebben een zelfde besluit genomen.

 

Back to top button