Loppersum – Vanaf maandag 13 juli 2015 wordt de openbare verlichting in een aantal dorpskernen van de gemeente Loppersum vervangen.

De huidige openbare verlichting is in deze dorpskernen sterk verouderd. Daarom is in 2014 het Vervangingsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Dit plan wordt uitgevoerd in de periode half juli tot eind september 2015. In Middelstum, Garrelsweer, Westeremden en Stedum is het vervangen van de openbare verlichting reeds gestart als onderdeel van de herinrichting.

Wethouder Pier Prins van openbare ruimte: “Zodra de nieuwe verlichting is geplaatst, zal het aantal storingen afnemen. Vanuit het aspect duurzaamheid kiest de gemeente voor LEDverlichting. Er komt variatie in het soort armaturen, van klassiek tot modern. In de herinrichtingsdorpen is al te zien hoe mooi het resultaat wordt.”

Uitvoering
Het vervangen van de verlichting zal per dorp worden uitgevoerd. In de week van 13 juli 2015 wordt begonnen in Wirdum. Daarna volgen Garsthuizen, Westeremden, Garrelsweer (buiten de herinrichting), Eenum, Huizinge, Westerwijtwerd, Oosterwijtwerd en Leermens.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ZIUT. Indien er sprake is van bijzondere gevallen, dan worden de werkzaamheden individueel met de betrokken inwoners besproken. De dorpen Zijldijk, Zeerijp en ‘t Zandt komen in uitvoering in de loop van 2016.