Gemeente Het Hogeland steunt initiatief van Vrouwen van Nu tegen plasticvervuiling

Uithuizermeeden – Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenorganisatie in Nederland, met ongeveer 22.000 leden verspreid over het hele land. Lokale afdelingen, ook in de provincie Groningen, zetten zich in voor persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de leefomgeving. In Noord-Brabant hebben leden van Vrouwen van Nu het initiatief genomen om de problemen rondom plastic afval aan te pakken, een initiatief dat in het hele land wordt gesteund.

Met het oog op eerdere succesvolle projecten zoals de introductie van de glasbak in 1972 en de boodschappentas in 1995, tonen diverse afdelingen van Vrouwen van Nu enthousiasme om zich in te zetten voor dit nieuwe doel.

Het project “Plastic & Ik” benadrukt het belang van collectieve actie tegen het plasticprobleem. Een eerste stap is het vergroten van bewustzijn over de enorme hoeveelheid plastic afval die onze oceanen vervuilt en zelfs in ons lichaam terechtkomt. Om dit bewustzijn te vergroten, worden op opvallende locaties “stoeptegels” geplaatst bij afvoerputten, met de boodschap dat alles wat in het riool belandt uiteindelijk in zee terechtkomt en ons milieu en gezondheid schaadt.

Vrouwen van Nu Provincie Groningen, in samenwerking met de afdeling Roodeschool, heeft dit project opgepakt. Het plan is om in de gemeente Het Hogeland op meerdere locaties stoeptegels te plaatsen. De samenwerking met Rotaryclub “Het Hogeland” versterkt dit initiatief, waardoor het mogelijk wordt om de bewustwording over het plasticprobleem in de gehele gemeente Het Hogeland te vergroten.

De eerste stoeptegel wordt op vrijdag 12 april 2024 om 15.00 uur geplaatst op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden. Wethouder Arjen Nolles zal hierbij aanwezig zijn om het startsein te geven voor deze campagne.

Iedereen die wil deelnemen aan dit project wordt uitgenodigd om contact op te nemen via vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com.

Back to top button