Gemeente gaat warmtenet aanleggen in Loppersum

Loppersum – Als het aan de gemeente Loppersum en Enpuls Warmte Infra ligt, wordt er op korte termijn gestart met de aanleg van een warmtenet in het dorp Loppersum. Een warmtenet is een centrale warmtebron en een warmwaternetwerk waarmee een wijk van warmte kan worden voorzien.

Wonen zonder aardgas
Een woning die wordt verwarmd via een warmtenet en waar elektrisch wordt gekookt heeft geen aardgas meer nodig. De rijksoverheid ziet daarom in haar klimaatakkoord een belangrijke rol voor warmtenetwerken. In het dorp Loppersum biedt het warmtenet nóg een voordeel: woningen die nog niet versterkt of verduurzaamd zijn kunnen toch al worden aangesloten op het warmtenet. Het aardgasvrij maken van woningen hoeft daar dus niet op te wachten.

Het college heeft besloten dat in een deel van Loppersum een warmtenet wordt aangelegd. Met als voorwaarde dat voldoende woningeigenaren zich aansluiten. De warmtebron is in eerste instantie een houtpelletketel die wordt geplaatst op of in de buurt van de gemeentewerf. Het warmtenet-traject (fase 1 genoemd) gaat vanaf daar via de Schoolstraat naar de Molenweg en dan rechtsom tot aan de Duursemerweg en linksom tot aan De Schepperij. Zowel de Schoolstraat als de Molenweg zijn breed opgezet waardoor het wegdek niet hoeft te worden opengebroken. Hierdoor blijft de overlast beperkt.

Wethouder Bé Schollema (Milieu en Duurzaamheid): “Het warmtenet is één van de troeven om de gemeente Loppersum onafhankelijk te maken van fossiele energie. Een doel dat we willen bereiken in 2030”. De komende maanden wordt de aanleg voorbereid in samenwerking met Enpuls Warmte Infra, zodat in het najaar kan worden gestart met de daadwerkelijke aanleg. De verwachting is dat vanaf eind 2020 de eerste gebouwen en huizen worden verwarmd met het warmtenet.

Voor wie?
Binnenkort worden de bewoners van de woningen in het warmtenet-traject uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De eerste belangstelling voor deelname zal dan worden gepeild. Snel daarna worden huis aan huis bezoeken georganiseerd om de wensen en mogelijkheden voor elke individuele bewoner te inventariseren. Ook gebouwen als Kerk Waardevol Leven, Hotel Spoorzicht en het gemeentehuis kunnen worden aangesloten op het warmtenet.

Fase 1 is slechts een begin
Afhankelijk van de ervaringen in fase 1 volgt een uitbreiding van het warmtenet. Mogelijke uitbreidingen worden nu al onderzocht, evenals mogelijkheden voor meer duurzame warmteopwekking. Ook de opslag van ‘s zomers gewonnen warmte voor gebruik in de winter wordt onderzocht. Fase 1 wordt daarom zodanig aangelegd dat latere uitbreiding mogelijk is.

Back to top button