Gemeente en Humanitas samen verder met project Home-Start in Het Hogeland

Uithuizen – Home-Start is onderdeel van Humanitas Het Hogeland. Ze ondersteunen jonge gezinnen met opgroeiende kinderen bij de opvoeding. De gemeente en Humanitas verlengen de samenwerking voor de komende twee jaar. Hiermee bouwen de gemeente en Humanitas voort op de goede resultaten van de afgelopen 4 jaar. Donderdag 28 maart overhandigde Home-Start coördinator Gretha Latuputty het jaarverslag aan wethouder Karen Hansems.

Onder de naam Home-Start helpt Humanitas jonge gezinnen bij de opvoeding. De hulp is er al vanaf 28 weken zwangerschap en voor ouders met kinderen tot en met 12 jaar. Vrijwilligers ondersteunen de gezinnen bij lichte opvoedvragen. De hulp is gericht op de zelfredzaamheid van de gezinnen en werkt preventief. Vroegtijdige hulp helpt verdere problemen te voorkomen.

Home-Start in Het Hogeland
In 2023 waren er 22 Hogelandster gezinnen die deelnamen aan Home-Start. Hiervan waren er 3 eenoudergezinnen en 19 tweeoudergezinnen. In totaal waren er 49 kinderen betrokken bij de opvoedondersteuning. De gezinnen ontvangen een halfjaar, jaar of anderhalf jaar een dagdeel per week ondersteuning van vrijwilligers. Bij Home-Start staat de vraag van de ouders centraal.

“Home-Start geeft ouders het vertrouwen in hun eigen kunnen”, zegt wethouder Karen Hansems. “De vrijwilligers helpen gezinnen niet alleen bij opvoedvragen, maar ook bij het versterken van hun netwerk en beter omgaan met stress. Ze nemen tijd om te luisteren. Dat is heel belangrijk.”

Humanitas
Het Hogeland Humanitas is een landelijke vereniging. Home-Start is één van de activiteiten van Humanitas in Het Hogeland. Er zijn ook vrijwilligers actief bij Thuisadministratie, Thuisbezoek, LevensVerhaal, de Kindervakantieweken en klussendienst ‘Eem Doun’. Voor Het Hogeland zoekt Humanitas nog meerdere vrijwilligers. Klik hier voor een overzicht van de vacatures bij Humanitas Het Hogeland.

Meer informatie
Kijk op de website van Home-Start voor meer informatie. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het aanvragen van (opvoed)ondersteuning óf zelf vrijwilliger worden en andere gezinnen helpen!

Back to top button