Gemeente Eemsmond vraagt meer tijd inzake WOZ-uitspraak rechtbank

Eemsmond – Op 2 juli jl. sprak de rechtbank zich uit over de gevolgen van aardbevingen op de waarde van een drietal woningen in de gemeente Eemsmond. Deze uitspraak luidt in grote lijnen dat de WOZ-waarde van de deze woningen over belastingjaar 2013 met 10% naar beneden moet vanwege imagoschade en onzekerheid. Ook sprak de rechtbank zich uit over een aftrek van € 2.500,- op de WOZ-waarde wegens rompslomp, óók voor woningen zonder aardbevingsschade. Volgens de rechtbank hoeft directe schade niet verrekend te worden met de WOZ-waarde. Die schade wordt op dit moment nog wel in mindering gebracht op de WOZ-waarde door de aardbevingsgemeenten. Omdat deze uitspraak veel vragen oproept én omdat deze uitspraak gevolgen heeft voor de toekomst – ook voor de overige aardbevingsgemeenten – is uitstel aangevraagd door pro forma hoger beroep aan te tekenen bij het Hof.

Onduidelijkheid
De uitspraak roept vragen op bij zowel de gemeente Eemsmond als ook de andere aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen. Zo is bijvoorbeeld nog onvoldoende helder wat de financiële gevolgen van deze uitspraak zijn voor zowel eigenaren als gemeenten.

Zorgvuldigheid
In de komende periode bestuderen de aardbevingsgemeenten de consequenties van deze uitspraak voor eigenaren en gemeenten in de aardbevingsregio. Om alle consequenties duidelijk en volledig in kaart te brengen, is nader onderzoek nodig. Dit vergt tijd en deze tijd is nu verkregen door pro forma beroep aan te tekenen.Back to top button