Gemeente Delfzijl maakt werk van bescherming cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen

Delfzijl – De gemeente Delfzijl gaat haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen een beschermde status geven. “Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente beschermen”, aldus wethouder Rijzebol. “Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente, voor inwoners en voor ondernemers. Een beschermde status is dan ook noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat waardevol erfgoed verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningschade, leegstand of achterstallig onderhoud.”

Inventarisatie met experts en inwoners
Om gebouwen een beschermde status te kunnen geven, gaat de gemeente eerst een inventarisatie maken van cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen in de gemeente die tot 1960 zijn gebouwd. De gemeente schakelt hiervoor experts in en gaat haar inwoners hierbij betrekken. Uiteindelijk neemt de gemeente de gebouwen op in haar bestemmingsplannen.

Schade aan gebouwen met beschermde status eerder vergoed
Wanneer een gebouw een beschermde status en aardbevingsschade heeft, staat de eigenaar van het gebouw sterker wanneer hij of zij een schadevergoeding vraagt. Daarnaast wordt bij schadeherstel en versterking rekening gehouden met het unieke karakter van het gebouw.

Start inventarisatie nog deze zomer
Nog deze zomer start de gemeente met de inventarisatie. Dit omdat de resultaten nodig zijn voor de pilot Gebiedsgerichte aanpak Holwierde die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) na de zomer start. In deze pilot gaan inwoners van Holwierde en het Centrum Veilig Wonen in overleg over de benodigde maatregelen om gebouwen in het gebied te versterken.

Inventarisatie komt voort uit eerder gepresenteerde actiepunten
De inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen komt voort uit een aantal actiepunten dat het college van de gemeente eerder dit jaar aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Ook in het Meerjarenprogramma van de NCG wordt het belang van cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen onderstreept.

Back to top button