Gemeente Delfzijl investeert fors in kansen voor kinderen

Delfzijl – Het college van B en W wil dat alle kinderen in de gemeente Delfzijl lid kunnen zijn van sportclubs en mee kunnen doen aan activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, zoals muziek-lessen en schoolreisjes. Sinds 2010 subsidieert de gemeente het Jeugdsportfonds en sinds 2012 de Stichting Leergeld. Om alle kinderen te bereiken is er meer subsidie nodig. Wethouder Meindert Joostens: ‘Het is van essentieel belang dat kinderen in hun jeugd een goede start maken en zich goed ontwikkelen. We hebben daarom besloten om dit jaar € 100.000,- extra te besteden aan die organisaties die kinderen helpen om mee te kunnen doen, en voor 2018 en 2019 jaarlijks € 55.000,-. Met het investeren in de ontwikkeling van kinderen, investeren we in de toekomst van onze gemeente.’ De extra middelen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede.

Jeugdcultuurfonds nu ook in Delfzijl

De Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds ontvangen respectievelijk € 25.000,- en € 10.000,- bovenop hun huidige subsidie. Nieuw is de subsidie van de gemeente aan het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds betaalt voor kinderen activiteiten, zoals streetdance en muzieklessen via Stichting IVAK.’ Dat het Jeugdcultuurfonds nu ook in Delfzijl opereert vinden we heel belangrijk,’ zegt wethouder Meindert Joostens. Het IVAK had altijd een inkomensafhankelijke contributie. Sinds de oprichting van de stichting kon dat niet meer. Nu zijn ook de lessen van het huidige IVAK weer voor alle kinderen toegankelijk.’

Extra fruit voor kinderen

Als kinderen niet regelmatig voldoende en gezond voedsel eten, kan dit hun ontwikkeling in gevaar brengen. De gemeente Delfzijl heeft daarom besloten om € 5000,- aan de Voedselbank beschikbaar te stellen. De Voedselbank kan daarmee extra fruit toevoegen aan de voedselpakketten voor gezinnen met kinderen. In de gemeente Delfzijl gaat het om ongeveer honderd kinderen.

Aanvragen via Leergeld

Voor het aanvragen van een bijdrage aan een sportclub, muziekles of schoolreis kunnen ouders terecht bij Stichting Leergeld. De stichting is ook intermediair voor het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. De stichting is te bereiken via www.leergeld.nl, leergeldadl@hotmail.com of via telefoonnummer 06 155 98 850.Back to top button