fbpx
7.1 C
Delfzijl
vrijdag 03 april 2020
Home Weer en natuur Gemeente Delfzijl gaat met actieplan voor zorgvuldige aanpak essentaksterfte

Gemeente Delfzijl gaat met actieplan voor zorgvuldige aanpak essentaksterfte

Delfzijl – De gemeente Delfzijl heeft samen met Stichting Landschapsbeheer Groningen en Stichting Groninger Bomenwacht een actieplan essentaksterfte opgesteld. Zij zijn daarbij ondersteund door een advies-groep essentaksterfte, een groep enthousiaste inwoners van de gemeente Delfzijl. De gemeente gaat het actieplan vanaf januari 2019 gebruiken als kader en leidraad bij het risicobeheer, het herstel en de herinrichting en de communicatie richting inwoners. Vooruitlopend op het actieplan worden ernstig zieke essen die voor een onveilige situatie zorgen gekapt of gesnoeid. Dit gebeurt vanaf november 2018 tot februari 2019. Meer informatie over het kappen van essen volgt binnenkort.

Wethouder Jan Menninga: “Het actieplan essentaksterfte is opgesteld, omdat we de aanpak van essentaksterfte (ETS) op een zorgvuldige, eenduidige en transparante handelswijze willen uitvoeren. De impact van essentaksterfte op de leefomgeving in de gemeente Delfzijl is groot. Als gevolg van dode takken, afstervende bomen en beheermaatregelen om onveilige situaties te voorkomen, verdwijnen steeds meer essen uit het landschap. Vooral in de meestal eenzijdig met essen beplante bossen en bossingels zijn de gevolgen van essentaksterfte groot en daarom zichtbaar.”

Actieplan essentaksterfte
Het actieplan beschrijft wat de essentaksterfte problematiek betekent voor het bomenbestand in de gemeente Delfzijl en wat de landschappelijke en financiƫle gevolgen zijn. Het geeft ook een beschrijving welke keuzes er aan maatregelen ten grondslag liggen en welke kansen ETS biedt om het bomenbestand in de gemeente te versterken en aantrekkelijk te maken. De gemeente houdt de ontwik-keling van essentaksterfte nauwlettend in de gaten. Jaarlijks worden alle essen in weg- en laanbeplanting gecontroleerd en met een afwegingskader bepaald of en welke maatregelen getroffen moeten worden.

Herstel en herplant
Het actieplan gaat ook in op het herplanten van bomen. De gemeente streeft naar een toekomstbestendige herplant door de nieuwe aanplant zorgvuldig in te passen in de bestaande boomstructuren. Deze waar mogelijk te versterken en onder omstandigheden te planten waardoor de nieuwe aanplant tot volwassen bomen kan uitgroeien. Er wordt gestreefd naar een gevarieerde boomstructuur en een natuurlijke en aantrekkelijke bosrand opbouw in bos en bossingels. Aan de hand van het actieplan maakt de gemeente in nauwe samenwerking met bewoners per wijk/dorp/gebied een uitvoeringsplan voor herstel en/of herinrichting.

Essentaksterfte
De essentaksterfte wordt in toenemende mate in Nederland aangetroffen, ook in de gemeente Delfzijl. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel vals essenvlieskelkje. De es is in Delfzijl een veel-gebruikte boom voor weg- en laanbeplanting (5.000 stuks). Daarnaast kent de gemeente Delfzijl veel bos en bossingels die, nadat de iepen door iepenziekte zijn verdwenen, voor een groot deel uit es bestaan (9.600 stuks). Uit inspectie blijkt dat meer dan 80% van de essen in meer of mindere mate is aangetast door essentaksterfte. Het is een progressieve, grillige ziekte waarvan de essen niet herstellen.

Meer informatie
Het actieplan is te lezen op www.delfzijl.nl/essentaksterfte. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente via essentaksterfte@delfzijl.nl of via het algemene telefoonnummer 140596.

Advertenties