Gemeente Appingedam wil “I amsterdam” letters

Appingedam – Het college van B&W van de gemeente Appingedam heeft het stadsbestuur van Amsterdam gevraagd de letters I amsterdam over te mogen nemen. In een brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam, wordt het verzoek onderbouwd.

De gemeente Amsterdam staat door de groeiende stroom toeristen onder druk. In dat kader daagde het televisieprogramma De Wereld Draait Door een zestal regio’s uit zich te presenteren, met als doel meer toeristen te trekken. Ook de gemeente Appingedam, in de persoon van burgemeester Anno Wietze Hiemstra, mocht aanschuiven om Appingedam, historische stad aan het water met de hangende keukens, te promoten. Burgemeester Hiemstra: “We verwelkomen extra toeristen met open armen. We hebben uitstekende toeristische voorzieningen zoals galerieën en musea, een goed horeca aanbod, leuke evenementen en dat alles in een prachtige middeleeuwse stad. De uitzending van De Wereld Draait Door heeft inmiddels al voor vele extra toeristen gezorgd!”

I amsterdam- I am damster
De letters I amsterdam staan op meerdere plekken in de gemeente Amsterdam, onder meer op het Museumplein en op vliegveld Schiphol. De gemeenteraad van Amsterdam heeft onlangs te kennen gegeven wel af te willen van één of meerdere sets van de letters. Wethouder Annalies Usmany: “De gemeente Appingedam wil Amsterdam hier wel bij helpen. Amsterdam – Appingedam, met een kleine aanpassing maken wij een slogan passend voor onze cultuurhistorische stad aan het water. De letters willen we omvormen naar  “I am damster” (= inwoner van Appingedam). Het past precies en de letters krijgen op deze manier een milieuvriendelijk tweede leven.  Met de slogan “I am damster” wil de gemeente bezoekers van de stad het gevoel geven dat zij welkom zijn en voor even volwaardig “inwoner” van onze stad zijn.

Het bestuur van de gemeente Appingedam heeft aangeboden de letters persoonlijk en gratis op te komen halen. Wanneer de letters een passende plek hebben gekregen in de stad Appingedam, is het bestuur van de gemeente Amsterdam uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de mooie stad met historische bezienswaardigheden. Hiemstra: “Als ze op de uitnodiging ingaan willen we ook met Amsterdam bespreken of er meer mogelijkheden voor samenwerking zijn. Amsterdam en Appingedam hebben misschien wel meer met elkaar gemeen dan gedacht“.

 Back to top button