Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

Eemshaven – Om de klimaatdoelen van 2030 te halen worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit van deze toekomstige windparken moet worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Het kabinet heeft 210 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit aan land komt. De regio’s waarin geïnvesteerd wordt zijn Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. Als startsein van deze gebiedsinvesteringen heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) vandaag de eerste bestuursovereenkomst getekend in Zeeland.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “We zetten grote stappen in Nederland met de energietransitie. Dat is een grote klus en vraagt om een impactvolle verbouwing van ons energiesysteem. Ook de aansluiting van windparken op zee kan veel impact hebben op een regio. Die lusten en lasten moeten we eerlijk verdelen, daarom is het belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid in deze regio’s.”

Gebiedsinvesteringen
De regio’s werken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een ‘Regioplan gebiedsinvesteringen netten op zee’. In deze plannen staat welke projecten worden uitgevoerd om de leefbaarheid te versterken. De projecten moeten passen binnen één van de volgende thema’s: behoud & versterken natuur, verbeteren fysieke leefomgeving, versterken regionale economie en versnellen energietransitie. Bij de voorbereiding en uitvoering van de verschillende projecten worden inwoners actief betrokken. In 2022 heeft het kabinet in totaal 500 miljoen euro uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld voor deze investeringen. De eerste 210 miljoen euro hiervan wordt nu besteed. Een nieuw kabinet zal dit najaar de verdeling van het resterende geld voor de tweede ronde uitwerken.

Back to top button