Geld voor opknappen joodse begraafplaatsen

Farmsum – Tien projecten die gezichtsbepalend zijn in het landschap, krijgen in totaal twee miljoen subsidie van de provincie Groningen.

Met het geld worden onder meer kerken opgeknapt, begraafplaatsen, boerenerven, houtsingels, slingertuinen en een pingoruïne hersteld. De gezichtsbepalende projecten in het landschap zijn verspreid over de gehele provincie. Zo worden er in Farmsum, Kolham, Nieuweschans, Zuidbroek, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten en Winsum joodse begraafplaatsen opgeknapt. Van oudsher liggen deze begraafplaatsen op afstand van een dorpskern en zijn ze kenmerkend voor het landschap. Na de Tweede Wereldoorlog is er weinig aan beheer en onderhoud gedaan.

Structureel beheer en onderhoud
De provincie stelt als voorwaarde aan alle subsidies dat beheer en onderhoud na de opknapbeurt structureel is geregeld. Gedeputeerde Staghouwer: “We willen niet dat de overheid om de zoveel jaar herstelsubsidies moet verstrekken, omdat de zaak er verpauperd bij ligt. Het beheer en behoud van ons landschap is een belangrijke zaak.”

Haren-West
Het beheer van het landschap in het gebied Haren-West wordt voortaan gezamenlijk uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen, de agrarische natuurvereniging Stad en Ommeland, Staatsbosbeheer en het Groninger landschap. Zij gaan houtwallen, hagen, poelen en dobben op een goed onderhoudsniveau brengen en houden. Dat gebeurt deels met vrijwilligers en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Groene eilanden
Landschapsbeheer Groningen gaat ook singeltuinen van voormalige graanboeren en de beplanting van een aantal monumentale boerenerven in Noord- en Oost-Groningen aanpakken. Deze ‘groene eilanden’ brengen diepte aan in het open landschap en hebben een belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke belevingswaarde in het gebied.

Investering
Het subsidiebedrag van 2 miljoen euro lokt een totale investering uit van zes miljoen. De werkzaamheden van de eerste projecten starten al in februari.

Back to top button