Geen nieuwe adopties meer uit het buitenland mogelijk

Nederland – Er worden per direct geen nieuwe interlandelijke adoptieprocedures opgestart. Reeds gestarte adoptieprocedures lopen vooralsnog wel door. Dat schrijft Minister Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. De stop van nieuwe dossiers volgt nadat een Kamermeerderheid de minister voor Rechtsbescherming vorige maand opdroeg een plan te ontwikkelen voor het zorgvuldig afbouwen van interlandelijke adoptie. Bij deze afbouw staat het belang van kinderen die reeds in een adoptieprocedure zijn betrokken voorop. Ook de belangen van aspirant-adoptiefouders worden niet uit het oog verloren.

De eerste stap van de afbouw is dat Fiom is gevraagd geen nieuwe inschrijvingen in behandeling te nemen. Procedures van aspirant adoptiefouders die reeds in het bezit zijn van een Buitenlands Kind ter Adoptienummer gaan vooralsnog door, inclusief informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten. In deze lopende procedures wordt wel aangegeven dat de adoptieprocedure mogelijk niet afgerond kan worden, afhankelijk van hoe het afbouwplan vorm zal krijgen. 

Minister Weerwind: “De laatste jaren is er veel gediscussieerd over interlandelijke adoptie. Niet alleen door geadopteerde kinderen die een trauma opliepen, maar ook door anderen die hun adoptie juist als waardevol hebben ervaren. Dit staat voor mij naast elkaar. Ook nu interlandelijke adoptie wordt afgebouwd. Voor betrokkenen komt het nieuws dat we nu definitief gaan stoppen mogelijk als een schok en maakt dit veel emotie los. Ik ben mij daar zeer van bewust. Daarom staat zorgvuldigheid bij het afbouwen voorop.”

De komende periode vinden er gesprekken plaats met partners in de adoptieketen over de gevolgen van het afbouwen van taken en verantwoordelijkheden. Ook wordt nadrukkelijk gekeken welke elementen blijvend moeten worden geborgd, zoals archivering van en inzage in adoptiedossiers. De inzet is om in september het afbouwplan naar de Kamer te sturen. In het afbouwplan zal duidelijkheid worden gegeven hoe de afbouw van invloed is op reeds gestarte adoptieprocedures.

Back to top button