Gasbesluit moet duidelijker: regio vraagt rechter om oordeel

Groningen – Op verzoek van de regionale overheden buigt een zogenaamde voorzieningenrechter zich donderdag 7 december in Den Haag over het vaststellingsbesluit 2023/2024. De regio vindt dat het gasbesluit onduidelijk en op bepaalde punten zelfs tegenstrijdig is.

De regio maakte medio oktober bekend in beroep te gaan tegen het besluit en ook een voorlopige voorziening te vragen.

Inzet regio: besluit verduidelijken
Het gasbesluit is een ingrijpend besluit waarbij rechten van inwoners zijn betrokken. Gaswinning uit het Groningenveld veroorzaakt namelijk schade, onveiligheid en ontwrichting. Daarom moet het besluit duidelijk en consistent zijn. De regio mist echter duidelijkheid en consistentie in het gasbesluit en wees de staatssecretaris daar al op bij het ontwerpbesluit. De staatssecretaris heeft niets met de opmerkingen van de regio gedaan.

Veel onduidelijkheid voor inwoners in huidig besluit
De staatssecretaris heeft besloten dat er geen gas uit het Groningenveld gewonnen mag worden, tenzij er een koude periode aanbreekt. De regio vindt dat de staatssecretaris onduidelijk is over de hoeveelheid gas die dan gewonnen mag worden, hoeveel productie daarvoor gebruikt moet worden en welke gevolgen de staatssecretaris daaraan verbindt voor het versterkingsprogramma. Inwoners en zeker omwonenden van de clusters mogen duidelijkheid van de overheid verwachten.

Juridische procedure
De juridische procedure start met de zitting bij de voorzieningenrechter op 7 december om 13.00 uur bij de rechtbank in Den Haag. De voorzieningenrechter beslist, vooruitlopend op de behandeling van het beroep bij de Raad van Staat, of het besluit tot die tijd gebruikt mag worden of wordt geschorst.

Beoordeling gasbesluit
De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het vaststellingsbesluit voor het volgend gasjaar. De beroepsprocedure is gestart door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Stadskanaal, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Back to top button