Fusie ’t Gerack en Woon-zorgcentrum Burgemeester van Julsingha

Delfzijl – ’t Gerack en Woon-zorgcentrum Burgemeester van Julsingha zijn per 1 januari 2018 bestuurlijk gefuseerd.

“Samen sterker in de regio. Dat is, kortgezegd, wat we met de fusie willen bereiken. Voor de cliënt en voor de medewerker”, aldus Geke Blokzijl, bestuurder a.i. van het Burgemeester van Julsingha. “Wij hebben een zodanige omvang dat samengaan meer garantie biedt om op lange termijn zorg aan kwetsbare ouderen in Noord-Groningen te kunnen verzekeren. Daarnaast vragen de complexer wordende zorgvragen meer inzet. Ook hebben meegewogen de toenemende eisen die gesteld worden aan kwaliteit van zorg en personeel.“

Cultuur passend voor cliënten Noord-Groningen
’t Gerack en Burgemeester Van Julsingha delen hun visie op zorg voor kwetsbare, oudere mensen. Geke Blokzijl vervolgt: “Wij werken in aangrenzende delen van de regio Noord-Groningen. Beide organisaties zijn kleinschalig en hebben een persoonlijke cultuur met korte lijnen. Dat willen wij graag zo houden, wij gaan daarvoor!”

Van bestuurlijke naar juridische fusie
Pieter Albracht, bestuurder a.i. van ’t Gerack, “Eind december kregen we alle seinen op groen. Ook de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) had geen bezwaar”. Een bestuurlijke fusie betekent in de praktijk dat één bestuurder verantwoordelijk wordt voor de beide organisaties. ’t Gerack en het Burgemeester van Julsingha zelf, blijven volledig zelfstandig tijdens de bestuurlijke fusie. Voor zorgmedewerkers en cliënten verandert daarom in de dagelijkse praktijk gedurende de bestuurlijke fusie niets. We gaan het komende half jaar onderzoeken of een juridische fusie kan ontstaan.”

Mocht een juridische fusie mogelijk zijn, dan wordt daarin de vorm van samenwerking ingevuld. Beide organisaties streven naar een juridische fusie per 1 juli 2018.

Medewerkers
De medewerkers zijn de afgelopen periode geïnformeerd over de fusie. Op de vraag wat de fusie voor de medewerkers betekent, zegt Pieter Albracht het volgende: “In Groningen zijn zorginstellingen belangrijke werkgevers. Door samenwerking ontstaat een grotere organisatie, die medewerkers perspectief kan bieden. Doordat medewerkers zich binnen hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen, blijven gekwalificeerde medewerkers voor de organisatie behouden. Daarmee houden we continuïteit van zorg in de regio.” Met de kennis van nu, verwacht het bestuur dat de fusie geen personele consequenties heeft.

Samen verder met één bestuurder
Gezien de voorgenomen juridische fusie gaan ’t Gerack en Burgemeester van Julsingha samen verder met één bestuurder. Geke Blokzijl blijft daarvoor aan als gezamenlijke fusie bestuurder en Pieter Albracht rondt zijn taken eind februari af.

Back to top button