Fracties van Provinciale Staten in open brief aan minister Wiebes: Het is vijf over twaalf

Groningen – Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp hebben de fracties van Provinciale Staten woensdagmiddag een gezamenlijke brief aangeboden aan minister Wiebes.

Hier onder valt de aangeboden brief te lezen:

Hooggeachte heer Wiebes,

Kort geleden bent u als Minister op een rijdende trein gesprongen – de gaswinning – die een spoor van vernielingen in de Groninger samenleving achterlaat. De Groninger politiek heeft de problemen regelmatig onder de aandacht gebracht van uw voorgangers. De trein rijdt langzamer maar nog steeds te hard. De beving van afgelopen maandag waarbij het epicentrum tussen Zeerijp en ‘t Zandt lag maakte dat nog weer eens duidelijk. Het is vijf over twaalf. Er is nú actie van de Minister nodig.

Het is schrijnend dat alle Groningers die opnieuw beschadigingen aan hun huizen tegenkomen weer in hetzelfde slopende proces terecht komen van schadeafhandeling en de daarmee gepaard gaande frustraties. Regels om te zorgen dat de schadeafhandeling eenvoudig en goed verloopt zijn nog niet door u vastgesteld. Gemeenten, de Groninger Bodem Beweging, het Gasberaad en de provincie Groningen hebben een redelijk voorstel gedaan voor een nieuw schadeprotocol. Wij wachten nog op antwoord.

Wij scharen ons als Provinciale Staten achter de Groningers. Wat wordt gevraagd, is niet meer dan redelijk: Geef gehoor aan de stem van onze inwoners; eerlijke en snelle schade-afhandeling, verlaging van de gaswinning naar een veilig niveau en herstel van de Groninger samenleving op maatschappelijk, psychisch en economisch terrein.

De stille, maar soms ook openlijk uitgesproken hoop dat verplaatsing van de gaswinning naar een ander deel van het Groningenveld, het veld tot rust zou brengen, is onterecht gebleken. De gevaren die na de beving bij Huizinge werden geconstateerd, zijn nog altijd actueel. Dat vraagt om een overheid die haar verantwoordelijkheden ten volle neemt. Een overheid die zorgt voor rechtvaardig herstel en een overheid die niet langer risico’s op de koop toe neemt, maar veiligheid garandeert.

Als provinciale politici willen wij hier het gezamenlijke statement maken dat we voor de volle honderd procent achter de eisen van onze inwoners staan. Niet omdat wij veeleisend zijn, maar omdat respect voor de eigenwaarde, gezondheid en bezit richting alle inwoners, in gelijke mate, van dit mooie land tot de vanzelfsprekendste grondbeginselen van onze rechtsstaat behoren.

Hoogachtend, namens Provinciale Staten

van de provincie Groningen,

SP
PvdA
CDA
D66
VVD
ChristenUnie
PVV
Groninger Belang
GroenLinks
Partij voor de Dieren
Partij voor het Noorden

Back to top button