Fractie2014 stelt vragen aan college van B&W met betrekking sloop Muzeeaquarium

DelfzijlFractie2014 wil graag van het college van burgemeester en wethouders weten hoe de toekomst van het Muzeeaquarium in de havenstad er uit ziet nu bekend is geworden dat deze moet wijken voor een bredere dijk. Vorige jaar viel in de krant te lezen dat Delfzijl met het Marconi project* een charmeoffensief was begonnen om het imago van Delfzijl op te poetsen. Onderdeel van het Marconi project* is het vergroten van het strand door de dijk in een komvorm te leggen.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat waterschap Noorderzijlvest de dijk tussen Nansum en Delfzijl fors gaan aanpassen omdat deze niet meer voldoet aan veiligheidseisen. De dijk moet 1.90 meter worden opgehoogd en worden voorzien van een steunberm van 25 meter. Juist deze verbreding brengt het voorbestaan van het Muzeeaquarium in gevaar.

Veel (oud)Delfzijlsters reageerden verontwaardigd op de aangekondigde sloop. Lees de reacties op onze facebookpagina. Enkele reacties luiden; Dit is te triest voor woorden volgens mij kan het ook wel anders, Ze bin nait wies, tuurlijk weer een attractie slopen in Delfzijl ga zo door.

Fractie2014 wil van college graag antwoord op de volgende vragen:
1. Of de dijk nu echt zo flink moet worden verbreed en dat daarbij niet valt te ontkomen aan het slopen van  het Muzeeaquarium in Delfzijl? Wat is verder de stand van zaken, vanuit het college gezien, rondom de ontwikkelingen die plaatsvinden in relatie tot het Muzeeaquarium.
2. In oktober 2014 werd aangegeven dat het imago van Delfzijl opgepoetst moest worden. Hoe ver bent u in relatie met dit mooie onderwerp als het gaat om het oppoetsen van het imago?
3. Het begrip imago is ook een marketing term. Is de Stichting Stadsmarketing ook bij het Marconi project* betrokken.
4. Welke tijd en aandacht wordt geschonken door het College en de Stichting Stads Marketing in verband met dit specifieke onderwerp en de andere onderdelen van het Marconi project*?
5. Welke mogelijkheden zijn onderzocht of het Muzeeaquarium via een ingang aan de Kustweg behouden kan blijven?
6. Er is kennelijk een alternatief aan het Muzeeaquarium aangeboden. Welk alternatief? Wat maakt dat het aangeboden alternatief gelijkwaardig is aan de huidige situatie.
7. Specifiek: Is er “vanuit het denken aan het imago oppoetsen en het denken aan citymarketing een goed alternatief  (vanuit de gemeente gezien) voor het Muzeeaquarium om een gelijkwaardige bijdrage te leveren aan het oppoetsen van het imago?

Fractie2014 zou in het algemeen het college willen vragen om uitleg te willen geven aan de raad als het om processen gaat die plaatsvinden bij met onderwerpen van het formaat Muzeeaquarium.

*Aandachtpunten Marconi:
1- De dijk en het strand.
2- De kwelder wandelpaden en natuur.
3- De kwelder en ruige natuur.
4- Centrum, zee en parkeren.
5-De Griesberg moet weg.

 Back to top button