Forse Europese subsidie voor Noord-Nederland

Groningen – De Europese Unie stelt 330 miljoen euro beschikbaar voor de transitie naar een klimaatneutrale economie in het Noorden. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol geeft namens de regio aan dat hij uitermate verheugd is over het besluit: “Het helpt ons om het verlies aan bedrijvigheid en werkgelegenheid in de aardgassector en de daaraan gelieerde industrie op te vangen en het biedt mooie kansen aan ons bedrijfsleven om verder te vergroenen en te verduurzamen.” 

De Europese Commissie heeft besloten om in totaal 623 miljoen euro aan Nederland toe te kennen. Meer dan de helft van het nationale budget daalt neer in Noord-Nederland. “Ik ben er trots op dat we als regio met succes een passend plan hebben ingediend”, aldus de gedeputeerde.

Het subsidieprogramma, genaamd ‘Just Transition Fund’ (JTF), loopt tot en met 2027. Het Europese fonds is bedoeld voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een economie die niet langer is gebaseerd op fossiele brand- en grondstoffen.  In onze regio is vooral in de provincie Groningen en de gemeente Emmen de komende jaren sprake van verdwijnende bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het JTF helpt die sociaal-economische ongelijkheid te verkleinen. 

Eerste regelingen
De eerste twee subsidieregelingen worden naar verwachting in januari opengesteld. Het gaat om een investerings- en opleidingsregeling gericht op de proces- en de maakindustrie en een regeling voor kennis en valorisatie. Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen subsidieaanvragen indienen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om productie en gebruik van duurzame energie.

Ook de arbeidsmarkt zal veranderen, benadrukt  Carine Bloemhoff, voorzitter van de Arbeidsmarktregio. ,,Banen veranderen of verdwijnen, maar er ontstaat ook nieuwe werkgelegenheid. De subsidie die we uit het JTF krijgen gaat ons helpen bij de noodzakelijke scholing en omscholing.”

Samenwerking
Het regioplan JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat het JTF uitvoeren.

Back to top button