Extra geld voor peuters afkomstig van het AZC

DelfzijlDe gemeente Delfzijl stelt extra geld beschikbaar voor peuters die afkomstig zijn van het Asielzoekers Centrum. Zo wil zij de onderwijskansen van deze peuters, die het Nederlands als tweede taal moeten leren, vergroten.

Speciale begeleiding en ontwikkel- en spelmateriaal
Om dit te realiseren krijgt de Stichting Kids2b € 11.000,- subsidie. De aanbieder van kinderopvang krijgt het geld om professionele begeleiding van een pedagogisch medewerker en speciaal ontwikkel- en spelmateriaal in te zetten voor deze doelgroep.

Onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid
“Het bestrijden van onderwijsachterstand bij kinderen is voor de gemeente Delfzijl al jaren een speerpunt”, aldus wethouder Jan Menninga. “Door voor- en vroegschoolse educatie voor peuters aan te bieden, krijgen kinderen een kans zich te ontwikkelen en worden zij spelenderwijs gestimuleerd in hun taalontwikkeling, hun sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling.”

 

Back to top button