Expertisecentrum kunst en cultuur opent vestiging in Groningen

Groningen – K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur opent op vrijdag 31 maart om 16.00 uur haar nieuwe vestiging in Het Paleis aan het Boterdiep in Groningen. K&C zet zich in voor het cultuuronderwijs op de Groningse scholen. De opening wordt verricht door directeur Marieke Vegt en de afsluiting is in handen van gedeputeerde cultuur Floor Gräper. De middag start met een muzikaal optreden van de band ‘Wat Aans’. Het Groningse onderwijs en cultureel ondernemers kunnen daarna kennismaken met de werkzaamheden van K&C.

Kunst en Cultuur in het onderwijs

K&C wil de samenwerking tussen de basisscholen, het voortgezet onderwijs en culturele organisaties in de provincie de komende jaren versterken. Ook stimuleert zij doorgaande leerlijnen cultuuronderwijs en ondersteunt zij scholen bij het verbinden van vakken als taal en rekenen aan kunsten en erfgoed. K&C organiseert daarnaast projecten als Culturele Mobiliteit, Cultuureducatie met Kwaliteit en het Cultuurmenu.

Geld voor scholen in Groningen

In april vinden door de gehele provincie verschillende bijeenkomsten plaats waar directies en leerkrachten van het basisonderwijs horen hoe ze via K&C aanspraak kunnen maken op extra gelden om cultuuronderwijs op hun basisschool te versterken.

Drenthe

K&C is een van oorsprong Drentse instelling die in Drenthe niet alleen werkzaamheden verricht op het gebied van cultuuronderwijs, maar ook op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling binnen de amateur- en professionele kunsten. Tevens coördineren de medewerkers van K&C in Drenthe tal van projecten voor kinderen, jongeren en bijvoorbeeld senioren.Back to top button