Enquête over gewenst profiel nieuwe commissaris van de Koning

Groningen – Vanaf 14 tot en met 27 september krijgen inwoners van de provincie Groningen de mogelijkheid hun mening te geven over het profiel van de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen. De fractievoorzitters in Provinciale Staten van Groningen willen zoveel mogelijk inwoners in de gelegenheid stellen wensen te uiten over de nieuwe commissaris om een profielschets op te stellen. Daarom start er vandaag een publieksenquête. De huidige commissaris van de Koning, Max van den Berg, neemt per 1 april 2016 afscheid.

Publieksenquête van 14 tot en met 27 september 2015
De nieuwe commissaris van de Koning (cdK) in de provincie Groningen moet passen bij de provincie Groningen en haar inwoners. Daarom hebben de fractievoorzitters besloten een publieksenquête te houden over het gewenste profiel van de nieuwe cdK. De enquête wordt via verschillende kanalen verspreid. Online is de enquête in te vullen via www.provinciegroningen.nl/nieuwecdk . Op dinsdag 15 en woensdag 16 september 2015 verschijnt de enquête in zijn geheel in de Groninger huis-aan-huisbladen. Ook attendeert de provincie inwoners op de enquête via sociale media (Twitter, facebook), via een advertentie in het Dagblad van het Noorden en via posters in openbare gelegenheden. De publieksenquête is vanaf 14 september tot en met 27 september in te vullen. Naast deze peiling wordt de enquête over het gewenste profiel in genoemde periode online voorgelegd aan een representatieve doorsnede van de Groningse bevolking.

Profielschets
De fractievoorzitters nemen de uitkomst van de enquête mee bij het opstellen van de profielschets. In de profielschets staan de eisen die worden gesteld aan de nieuwe cdK. Het voornemen is om op woensdag 28 oktober 2015 tijdens een extra Statenvergadering de profielschets te bespreken en aan te bieden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK stelt de vacature vervolgens open. Meer informatie over de wervingsprocedure is te vinden op www.provinciegroningen.nl/nieuwecdk.

Back to top button