Eerste Kamer stemt met ruime meerderheid in met definitieve sluiting gaskraan Groningen

Den Haag – De Eerste Kamer heeft dinsdag uiteindelijk met een ruime meerderheid ingestemd met het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. Slechts 6 van de 75 senatoren stemden tegen, waarmee het besluit met overweldigende steun is aangenomen.

Twee weken geleden leken de VVD en BBB nog aan te sturen op vertraging van het proces, maar zij gaven al snel in het debat aan voor te stemmen. Samen met GroenLinks-PvdA vormden zij een meerderheid die het voorstel steunde.

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van D66 beantwoordde vervolgens vragen van de senatoren over leveringszekerheid van gas en de afhandeling van schade. Hij gaf aan bereid te zijn om tot in de late uren te debatteren, maar het debat eindigde eerder dan verwacht, rond tien uur ‘s avonds.

Vijlbrief merkte op dat de wet die de definitieve sluiting regelt mogelijk deze week nog door de koning kan worden ondertekend, waardoor de sluiting per 1 mei van kracht kan worden. De NAM zal vervolgens verantwoordelijk zijn voor het ontmantelen van de gasinstallaties, die in de praktijk al sinds vorig jaar niet meer in gebruik zijn.

Eerder was er twijfel gerezen over mogelijke vertraging door formerende partijen, maar die zorgen werden weggenomen. Zelfs de PVV, die aanvankelijk afwezig was tijdens het debat, stemde uiteindelijk voor. Er werd opgemerkt dat het gebruik van het woord “leveringszekerheid” door bepaalde partijen gevoelig lag, gezien de geschiedenis van Groningen met betrekking tot dit onderwerp.

Back to top button