Eerste Kamer akkoord met herindeling Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Eemsdelta – De Eerste Kamer heeft donderdag na een kort plenair debat met minister Ollongren (BZK) ingestemd met wetsvoorstel voor het samenvoegen van de Groningse gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum tot de gemeente Eemsdelta. Alleen de PVV kon zich niet verenigen met de wetsvoorstel en vroeg aantekening bij het wetsvoorstel.

Senator Van Hattem uitte met betrekking tot de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn zorg dat de inwoners zich hierover niet in een referendum hebben kunnen uitspreken. Ook wees hij erop dat er nu al financiële problemen zijn en dat het samengaan van de drie gemeenten in de nieuwe gemeente Eemsdelta die niet zullen oplossen. Er ontstaat dan al direct een financieel zwakke gemeente, aldus Van Hattem.

Senator Van der Linden (FVD) constateerde in een interruptie dat er wel degelijk draagvlak in de gemeenten is voor de samenvoeging en vroeg aan Van Hattem of dat niet voldoende was, hetgeen niet het geval bleek. Volgens minister Ollongren was het proces van herindeling zorgvuldig gegaan, met steun van de betrokken gemeenteraden die zich baseerden op wensen van inwoners. Zij noemde het een mooi voorbeeld van herindeling van onderop; de betreffende herindeling gaat volgens haar terug op plannen uit 2012. Dat het moeilijke tijden zijn voor gemeente, met name als gevolg van de coronacrisis, ontkende zij niet, maar zij zei geen signalen te hebben ontvangen over verslechteringen als gevolg van deze herindeling.

Back to top button