Economische Zaken maakt 6.500 extra kredieten mogelijk voor MKB

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken maakt 6.500 extra kredieten mogelijk voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf. Dankzij een garantstelling van tachtig procent door EZ verstrekt de Europese Investeringsbank een lening van 100 miljoen euro aan Qredits Microfinanciering Nederland.

Minister Kamp: ‘Dankzij deze lening kunnen 1.200 kleine en middelgrote bedrijven een krediet krijgen tot 250.000 euro en 5.300 ondernemers een microkrediet tot 50.000 euro. Naast financiering kunnen deze ondernemers ook coaching en online hulpmiddelen krijgen van Qredits, bijvoorbeeld voor het schrijven van een ondernemingsplan. Deze combinatie blijkt in de praktijk heel effectief.’

De ondertekening van de lening vond plaats in museum De Hermitage in Amsterdam, in aanwezigheid van Koningin Maxima.

Qredits is de eerste microfinanciering instantie in Europa die zo’n grote lening krijgt van de Europese Investeringsbank. De lening is tot stand gekomen door bemiddeling van het ministerie van Economische Zaken en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Qredits is een van de toonaangevende microfinanciering-instanties in Europa. De stichting heeft sinds de oprichting in 2009 inmiddels 7000 ondernemers gefinancierd voor een totaalbedrag van 130 miljoen euro. De ondernemers hebben samen 10.000 banen gecreëerd in de Nederlandse markt.

Koningin Máxima was bij de ondertekening aanwezig in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit Comité is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en richt zich onder meer op het vergroten van toegang tot financiering voor startende en bestaande ondernemers in combinatie met coaching. Daarnaast richt het comité zich ook op het stimuleren van ondernemerschap in Nederland.

Meer informatie over Qredits: https://qredits.nl/

Back to top button