Drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Loppersum

Loppersum – Burgemeester Albert Rodenboog heeft donderdagochtend drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Alle drie zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw van der Wal- Balkema uit Loppersum
Mevrouw Van der Wal is al jaren op pad voor een ander, de kerk, ouderen, goede doelen en de bibliotheek. Hierbij een opsomming van haar vrijwillige werkzaamheden:
1978 tot heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Protestantse Gemeente Loppersum-Maarland, wijk Loppersum. Mevrouw van der Wal- Balkema is onder andere contactpersoon voor de Gereformeerde Kerk in Loppersum. Daarnaast is zij pastoraal werker en coördineert zij het bezoekwerk in het woonzorgcentrum Wiemersheerd. Hier organiseerde zij tevens de weeksluiting en verzorgde zij de transfer van bewoners naar de kerkdienst. Bovendien initieerde zij de jaarlijkse kerstattentie vanuit de kerk voor ouderen en zieken.

1987-heden: Vrijwilliger bij de vrouwenraad Loppersum. Mevrouw van der Wal- Balkema is collectant en verzorgt de attentie voor zieken en ouderen bij de Paasactie.
1992-heden: Vrijwilliger bij de Bibliotheek in Loppersum. Mevrouw van der Wal- Balkema is verantwoordelijk voor de uitleendiensten.

1997-heden: Vrijwilliger bij woonzorgcentrum ‘Zonnehus Wiemersheerd’.
Mevrouw van der Wal- Balkema is actief bij Radio Wiemersheerd en presenteert een
radioprogramma. Naast bovenstaande activiteiten is mevrouw van der Wal- Balkema ook collectant voor het Longfonds, de Nederlandse Brandwondenstichting en het Prinses Beatrix Spierfonds.

Mevrouw van der Wal- Balkema kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

de heer Wiersema uit Loppersum
De heer Wiersema is voormalig zelfstandig ondernemer en eigenaar van de SRV. Daarnaast was hij een luisterend oor voor mensen in het dorp en hielp hij vaak bij kleine klusjes, zoals het aansluiten van gasflessen en zwaar tilwerk. Sinds 2012 is hij met pensioen. De heer Wiersema zet zich al meer dan 50 jaar in voor het algemeen belang, hierbij een opsomming van zijn activiteiten:
1964 – heden: Vrijwilliger bij en actief lid van de Muziekvereniging ‘Loppersum’s Harmonie’.
De heer Wiersema begeleidde de sponsorloop naar de Martinitoren in Groningen en verzorgde de catering. Daarnaast helpt hij bij de jaarlijkse tulpenactie, de oliebollenactie (sinds 2012) en de concerten op Eerste Kerstdag (sinds 2003). Bovendien ondersteunt hij de voorbereidingen van de voorjaarsconcerten (1964-1976).

1987-heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid (2010-2014) van de Protestantse Gemeente Loppersum- Maarland, wijk Loppersum (Vredeskerk). De heer Wiersema was voorheen ouderling. Daarnaast was hij actief in het jeugdwerk, lid van de zendingscommissie en lid van de missionaire werkgroep, het samenwerkingsverband van kerken in Loppersum. Verder bezorgde hij het kerkblad, de Elisabethbode in Loppersum en Eenum. Bovendien verzorgde hij de voorbereiding van het zanguur en de catering bij kerkelijke activiteiten in het woonzorgcentrum Wiemersheerd. Ook is hij mede organisator van ‘De Kerk Draait Door’.

2015-heden:
De heer Wiersema is vrijwilliger bij de Albert Heijn in Loppersum. Hij is sinds de officiële opening gastheer en helpt de klanten bij het wegwijs maken in de winkel. Daarnaast verzorgt hij kleine klussen.

2016-heden: De heer Wiersema is vrijwilliger bij zorgboerderij Fivelstee. Hij is actief als chauffeur en verzorgt de transfer van cliënten naar de instelling. Daarnaast helpt de heer Wiersema bij klusjes in Brasserie Meer van de familie Scheffers. Voorheen was hij samen met zijn echtgenote tevens mantelzorger voor zijn moeder. De heer Wiersema kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Mevrouw Werkman- Schenkel uit Loppersum
Mevrouw Werkman- Schenkel maakt zich sinds 1985 verdienstelijk voor onderstaande activiteiten en doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme.
1985-heden: Redacteur en uitvoerder van het kerkblad van de PKN.
In de kerkelijke gemeente Loppersum is mevrouw Werkman-Schenkel één van de spillen waar de gemeente om draait. Haar werkzaamheden richten zich op bezoekwerk van gemeenteleden, maar vooral op het Kerkblad; het interne maandblad waarin het reilen en zeilen van de gemeente wordt besproken. Ze is al zeker 30 jaar betrokken bij het kerkblad dat al verschillende namen en vormen heeft gehad. De Ontmoeting en de Financiële Ontmoeting en vervolgens het Federatie Kerkblad. Naast de andere redactieleden is mevrouw Werkman-Schenkel de redactie en eindredactie ineen. Ze vat haar werk serieus op en werkt zeer nauwkeurig. Ondanks het feit dat niet iedereen de kopij correct aanlevert, zorgt zij dat er elke maand een verzorgt exemplaar de deur uit gaat. En zoals iemand laatst zei: Hetty ís hét Kerkblad. Door de ziekte van haar echtgenoot stoot ze de functie als uitvoerder af, maar blijft ze nog wel actief in de redactie.

2002-2012: Secretaris van De Zonnebloem. Mevrouw Werkman- Schenkel is tussen 2002-2012 secretaris geweest voor De Zonnebloem. Ze vervulde deze functie uitstekend. Wat vooral opviel was haar trouwe inzet, haar accuratesse, gemotiveerdheid en betrokkenheid. Zij gaf naast haar secretaressefunctie ook adviezen aan de voorzitter w.b.t. het verwachtingspatroon van anderen ten opzichte van een voorzitter. Ze gaf dan op een zeer tactische manier tips en advies. Toen ze aangaf dat ze zou stoppen met haar werk bij De Zonnebloem, was dat voor velen een behoorlijke aderlating. Kortom, Hetty heeft veel betekend voor De Zonnebloem. Er wordt veel waardering uitgesproken voor de 10 jaar dat ze zich heeft ingezet bij De Zonnebloem als secretaresse.

Mevrouw Werkman- Schenkel kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Back to top button