Drie Koninklijke Onderscheiding in de gemeente Appingedam

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Appingedam – Drie inwoners van de gemeente Appingedam hebben vrijdagochtend een telefoontje van burgemeester Koos Wiersma ontvangen. De burgemeester kon de drie inwoners persoonlijk mededelen dat zij worden gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus mag burgemeester Wiersma de bijpassende versierselen niet persoonlijk aan de drie Damsters uitreiken. Alle drie de inwoners ontvingen thuis een oranje gebakje, bloemen en een videoboodschap, als felicitatie van het college van burgemeester en wethouders.

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat op een nader te bepalen moment in het jaar alle onderscheidingen alsnog aan de gedecoreerden worden uitgereikt.

Mevrouw Grietje Bos-de Jonge, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Het leven van mevrouw Grietje Bos kenmerkt zich door een grote mate van zorgzaamheid. Zo is zij jarenlang, al vanaf dat ze nog een jong meisje was, mantelzorger geweest voor haar verstandelijk beperkte broer en zus. De laatste jaren is zij mantelzorger voor haar zieke echtgenoot.

Naast deze zorgtaken heeft mevrouw Bos in de periode van 1968 tot 1975 meerdere sociaal maatschappelijke taken vervuld bij het korps van het Leger des Heils in Amstelveen. Zo liep zij stage bij een tehuis voor vrouwen die ongewenst zwanger waren geraakt, werd ze voorganger, leidster van de zangbrigade en leidster van de tamboerijn les. In 1975 stopte ze tijdelijk met deze werkzaamheden.

Toch begon mevrouw Bos-de Jonge  in 1977 alweer, dit keer bij het korps van het Leger des Heils in Delfzijl. Tot op heden is ze nog steeds een zeer betrokken en actief lid. Zo bespeelt zij drie instrumenten in het muziekkorps, helpt ze mee bij verschillende kinderactiviteiten, naait ze mutsen en sjaals voor dak- en thuislozen, is ze spreker op uitvaarten, is ze penningmeester, onderhoudt ze de website van het korps en maakt ze het kerkgebouw schoon. En zo zijn er nog veel meer activiteiten waar mevrouw Bos-de Jonge zich mee bezig houdt. Dag in, dag uit. Onvermoeibaar gaat ze door met de hulp aan anderen. Ze is een voorbeeld voor velen van ons! 

Mevrouw Hendrikje Lasker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hendrikje Lasker is vanaf 1996 zeer actief als vrijwilliger op verschillende functies. Zij begon in dat jaar als vrijwilliger en bestuurslid van stichting Vluchtelingenwerk, nu beter bekend als de Stichting Welzijn en Dienstverlening. Tot vorig jaar heeft zij dit gedaan.

Mevrouw Lasker is slechtziend en heeft albinisme. In 2003 was zij als secretaris verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor blinden en slechtzienden (nu: OOGvereniging). Tien jaar lang deed ze allerlei secretariële werkzaamheden voor deze vereniging.

Daarnaast trad ze in 2010 toe tot de Adviesraad Gehandicapten Appingedam (AGA). Hier was ze verantwoordelijk voor de voorlichting en deed ze onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeente Appingedam. Ook nu is ze nog lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor de drie gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. 

Vanaf 2013 heeft mevrouw Lasker meerdere bestuursfuncties bekleedt bij de OOGvereniging. Zo was zij kaderlid, contactpersoon en twee jaar geleden werd zij verkozen tot voorzitter van de Ledengroep Albinisme.  Mevrouw Lasker houdt als voorzitter van de ledengroep toezicht op het bestuur en stelt het beleid van de vereniging vast.

Mevrouw Lasker zet zich vanaf 1996 onverminderd in voor de groep mensen in Nederland met een visuele handicap.  Mevrouw Lasker gebruikt haar eigen ervaringen om verbeteringen aan te brengen in de wereld van blinden en slechtzienden.

De heer Roelf Schipper, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Roelf Schipper zet zich al vanaf 1972 in voor het Damster Stedelijk Harmonie Orkest. Hij was en is nog steeds betrokken bij vele activiteiten. Zo is hij bijna 25 jaar penningmeester geweest en heeft hij vanaf 1973 tot nu de maandelijkse oud-papier actie van de vereniging gecoördineerd. In de jaren tussen 1983 en 2010 was de heer Schipper de stuwende kracht achter de vele donateurs van de vereniging. Hij deed de administratie en inde de donateursgelden persoonlijk bij de inwoners thuis, aan de deur.

Vanaf 2007 tot op heden is de heer Schipper samen met zijn neef de heer Enno Hansen, medeorganisator van het jaarlijkse relatieconcert van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Samen zorgen zij er voor, in samenspraak met de KMKJWF, dat de gehele organisatie in goede banen wordt geleid.

Tot slot is de heer Schipper meerdere jaren actief geweest als bezorger van maaltijden voor Tafeltje Dekje. Hiervoor reed hij eens in de 5 weken 7 dagen per week de route in Appingedam af om mensen van verse maaltijden te voorzien.

De heer Roelf Schipper is, als muzikant én vrijwilliger, onmisbaar voor het Damster Stedelijk Harmonie Orkest, en daarmee voor het culturele leven in de gemeente Appingedam.

Back to top button