Dorpen in de gemeente Loppersum gaan samenwerken via online platform

LoppersumZeven dorpen in de gemeente Loppersum hebben afgelopen zaterdag een start gemaakt met een nieuwe manier van samenwerken. Via het online platform MijnDorp.nl gaan ze de leefbaarheid op een nieuwe manier organiseren. Ieder dorp kan in het systeem haar eigen bestuurswerk beheren, zoals documenten opslaan, vergaderingen plannen en interne berichten versturen. Daarnaast kan er contact gelegd worden met de andere dorpen binnen de gemeente en kunnen er projecten worden opgestart. Ook de gemeente kan via het platform eenvoudig contact leggen met de besturen van dorpsbelangen en informatie delen.

Start in Loppersum
In het dorpshuis van Loppersum kregen de vertegenwoordigers van dorpsbelangen de eerste versie van MijnDorp.nl te zien. Ook konden ze aangeven aan welke functies het meeste behoefte is. De eerste module van het platform is klaar en zijn de 8 dorpen die mee doen aan zet om hun eigen informatie toe te voegen. In een volgende bijeenkomst zal er worden gewerkt aan de verdere invulling en ontwikkeling van het platform.  Zo ontstaat een structurele, digitale, samenwerking tussen de dorpen die uniek is voor Nederland. De gemeente krijgt de mogelijkheid om gebruik te maken van het platform, zodat ze eenvoudig in contact kan blijven met de verenigingen van dorpsbelangen en weet wat er in de dorpen speelt.

Extra mogelijkheid
Zo zijn de dorpen Zijldijk, Zeerijp en ‘t Zandt samen bezig met de oprichting van een energiecoöperatie. Via MijnDorp.nl willen ze de informatie over de energiecoöperatie met elkaar delen en bewaren, zoals werkdocumenten en vergaderstukken. Daarvoor kunnen de drie dorpen zelf een projectomgeving inrichten binnen het platform.

Ook voor andere dorpen
Ook dorpen in andere gemeenten kunnen binnenkort gebruik maken van MijnDorp.nl. Zo kunnen alle dorpen in Noord Groningen hun werk handig organiseren en zich voorbereiden op de gemeentelijke herindeling in 2018. Meer informatie is te vinden op de website www.mijndorp.nl.

 

Back to top button