Dineke Huisinga 25 jaar vrijwilliger op de Abt Emoschool in Westeremden

Westeremden – Dineke Huisinga is 25 jaar actief als vrijwilliger van de Abt Emoschool in Westeremden. Het begon in 1995 een dalend leerlingenaantal op de Mr. Kranenborghschool in Garsthuizen en op de Abt Emoschool in Westeremden. Het probleem was dat het gemeentebestuur door de Haagse wetgeving maatregelingen moest nemen. Er werd gestart met het samenvoegen van de kleuterscholen in Stedum, Garsthuizen en Westeremden. De kleuterschool was in een lokaal in Westeremden.

De samenwerking tussen de 3 dorpen liep erg goed. De leerlingen werden door vrijwilligers van de 3 dorpen naar school gebracht in een busje en weer opgehaald. Langzamerhand werd de samenwerking geïntensiveerd. En met ingang van 1 augustus 1995 was de fusie tussen de scholen in Garsthuizen en Westeremden een feit. Natuurlijk was het voor de inwoners van Garsthuizen erg jammer dat de Mr. Kranenborghschool sloot, aangezien als onderwijslocatie is gekozen voor Westeremden. De school is toch het hart van het dorp en eenmaal weg komt het nooit terug.

Ook Dineke vond erg jammer ze deed veel werk voor de school in Garsthuizen. Maar nu haar beide kinderen in naar Westeremden naar school gingen, vervolgde ze haar ondersteunende diensten op deze school. Dineke is echt een vrouw die doet wat ze heeft beloofd. Met hart en ziel heeft ze zich ingezet voor de school. Al  25 jaar lang komt ze  iedere dinsdag op de fiets naar de Abt Emoschool.  Regen of wind houden haar niet tegen zelfs lang nadat haar eigen kinderen van school zijn gegaan en inmiddels volwassen, blijft Dineke actief betrokken bij de school als overblijfhulp en vrijwilliger op de dinsdag middag.

Jammer dat het door coronavirus het momenteel al lange tijd niet mogelijk is om vrijwilligers op de school toe te laten. Anders was Dineke gewoon verder gegaan met het geven van Grunneger les, meedoen met de Grunneger veurleeswedstried, tosti’s bakken tijdens het overblijven, knutselactiviteiten en helpen in de klassen waar dat nodig was.

De school en de leerlingen missen Dineke nu heel erg en vinden dat ze het verdient om in het zonnetje te worden gezet.
De leerlingen hebben een boekje voor haar gemaakt en van de school kreeg ze een boeket bloemen en een bon.

Back to top button