Dialoogtafel: ‘Hans Alders moet aan de slag met schadeherstel’

Groningen – Bij de Dialoogtafel Groningen is toenemende zorg over het aantal schademeldingen dat nog niet is afgehandeld door de NAM. De voorzitters van de Dialoogtafel doen een dringend beroep op Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders om in te grijpen. De heer Alders is op 1 juni begonnen aan zijn opdracht om een programma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen te maken en aan te sturen. Maar in zijn opdracht staat niets over schadeafhandeling: “Terwijl daar nog veel en grote problemen liggen waar bewoners met bevingschade mee worstelen. Die moeten eerst worden opgelost voordat de blik wordt gericht op de toekomst”, zegt voorzitter Jacques Wallage.

Brief
Wallage en voorzitter Jan Kamminga hebben daarom een brief aan Hans Alders gestuurd waarin zij de knelpunten bij de schadeafhandeling schetsten en pleiten voor directe aansturing door de Nationaal Coördinator bij het schadeherstel. Hij moet er volgens de voorzitters onder meer voor zorgen dat de schadedossiers die nog bij de NAM liggen voor het einde van dit jaar tot een oplossing worden gebracht.

dialoogtafel038Volgens de laatste cijfers van de NAM zijn vanaf de beving in 2012 bij Huizinge 31.017 schademeldingen gedaan bij de NAM (exclusief meldingen bij het Centrum Veilig Wonen – CVW). Het aantal meldingen waarbij nog een aanbieding moet worden gemaakt of waar nog geen akkoord is bereikt, ligt op 8550. Van die 8550 moeten 5212 schademelders nog een rapport krijgen.

Forse aantallen
“Wij vinden dat forse aantallen waar we niet aan voorbij kunnen gaan”, zegt Kamminga. Bekend is dat veel kleinere schades vlot worden afgehandeld en ruimhartig vergoed. De problemen ontstaan bij grotere schades, multi-causale schades, monumentale schades en bedrijfsschades.

Kamminga: “Vooral bij deze schades wordt het ongemak van de eenzijdige procedure sterk gevoeld: Het is de NAM die de schade veroorzaakt maar ook de NAM die de schade beoordeelt en de NAM die de verdere procedures bepaalt. Een onacceptabele situatie, maar bewoners van het aardbevingsgebied hebben tot nu toe geen keus.”

Om deze situatie te doorbreken stellen de voorzitters onder meer voor de aansturing van het CVW, dat vanaf 1 januari de uitvoering van het schadeherstel doet, weg te halen bij de NAM en onder te brengen bij de Nationaal Coördinator. Wallage: “Alleen dan kan de publieke taak en functie die wij allemaal van het Centrum verwachten worden uitgevoerd.”Back to top button