Delfzijl steunt laatste dorpshuis met een bijdrage voor verbouwing in Godlinze

Godlinze – Het college stelt de raad voor om de Stichting dorpshuis de Vinkenhorst in Godlinze een aanvullende subsidie te verlenen van € 70.000,- voor het realiseren van een vernieuwd dorpshuis.

Met deze bijdrage komt een einde aan het programma Alle Dorpen een Dak. Dit programma heeft het mogelijk gemaakt dat bijna alle dorps- en buurthuizen in de gemeente Delfzijl een bijdrage hebben ontvangen voor het verduurzamen van hun ontmoetingsplek.

Wethouder Jan Menninga: “Niet alle dorpshuizen hebben de dekking rond gekregen om te kunnen verbouwen. Zonder een aanvullende bijdrage van de gemeente vallen plannen in duigen. Nu ook Godlinze bijna kan starten met de verbouwing, zijn binnenkort bijna alle dorps- en buurthuizen voorzien van een (nieuw) duurzaam pand. Het zorgt ervoor dat de stichtingen klaar zijn voor de toekomst.”

Bijna van start
De stichting is al meer dan een jaar bezig met fondsen aanvragen. Niet alle fondsen zeggen evenveel bijdragen toe, waardoor de stichting zich genoodzaakt voelde om de plannen naar beneden bij te stellen. De laatste subsidieaanvragen lopen en met een extra bijdrage van de gemeente Delfzijl lijkt de dekking rond te zijn. Zodra alle subsidies worden toegekend, start ook Godlinze met de verbouw van hun dorpshuis.Back to top button