De Vennen Mode verhuist van Solwerderstraat naar Dijkstraat Appingedam

AppingedamDe Vennen Mode & Lifestyle gaat verhuizen naar Dijkstraat 39, de voormalige apotheek. Op de huidige locatie op de hoek van de Stationsstraat en de Solwerderstraat worden appartementen ontwikkeld. Deze verplaatsing van een aantrekkelijke winkel van een aanloopstraat naar het hart van het winkelgebied past precies in de doelstellingen van het Centrumplan Appingedam. Daarom wil de gemeente hiervoor een extra bijdrage van 25.000 euro beschikbaar stellen uit het Fonds Centrumontwikkeling.

Het Centrumplan Appingedam is erop gericht om het winkelbestand te concentreren in de compacte binnenstad, om deze nog aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek. De verhuizing van De Vennen wordt daarom met instemming begroet. De Vennen is een echte versterking van de Dijkstraat en draagt bovendien op een positieve manier bij aan de variatie in het aanbod van deze winkelstraat. De modezaak krijgt daarbij een centrale locatie in het winkelgebied, wat belangrijk is voor de toekomst van deze Appingedamse winkel van oudsher. Bovendien betekent de realisatie van appartementen op de bestaande locatie dat er 350 m2 detailhandelsoppervlak uit een aanloopstraat verandert in woonfunctie. Ook dit is een positieve ontwikkeling in het kader van het streven naar een compacte binnenstad. De gemeente gaat hiervoor de bestemming van deze locatie wijzigen van detailhandel naar wonen.

Stimuleringsregeling Detailhandel
Het college van B en W heeft eerder al aangegeven een verplaatsingssubsidie van 58.000 euro te willen leveren uit de Verordening Stimulering Detailhandel. De extra 25.000 euro is bedoeld om de bestaande locatie rendabel te kunnen herontwikkelen.

 Back to top button