De Spil helpt ouderen bij het langer zelfstandig wonen

DelfzijlDe kracht van de buurt inzetten zodat ouderen in Delfzijl Noord langer zelfstandig kunnen blijven wonen; dat is het project Even buurten Noord-Nederland dat op drie locaties in de provincie Groningen en Friesland van start gaat. Met de hulp van buurtbewoners blijven ouderen wonen in het dorp of het huis waar ze zich thuis voelen. Titia Bolhuis is in Delfzijl Noord de Spil die ouderen en buurtgenoten en vraag en aanbod met elkaar in contact brengt.

De Spil brengt helpende handen en ouderen met elkaar in contact
Ouderen uit Delfzijl Noord die met een beetje hulp langer en plezieriger zelfstandig willen wonen, kunnen zich aanmelden bij Titia Bolhuis. Zij inventariseert waar behoefte aan is; een wandeling maken, boodschappen doen of koffie drinken bijvoorbeeld. Vervolgens gaat de Spil op zoek naar helpende handen in de buurt; mensen die het prettig vinden om zo nu en dan iemand te helpen om zo een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Een sterker buurtnetwerk
Zulke mensen zijn er volop. Het is voor hen tot nu toe echter lastig om diensten aan te bieden. Want aan wie? En hoe? De Spil kent de buurt goed en kan hen in contact brengen met de mensen die de hulp het hardst nodig hebben. Zo wordt de kracht van de buurt optimaal ingezet en wordt het buurtnetwerk alleen maar sterker. De Spil houdt ouderen ook op de hoogte van geschikte activiteiten in de buurt en kan waar nodig doorverwijzen naar de formele zorg.

Naar Rotterdams voorbeeld
Even buurten ging eerder in Rotterdam van start. Het project is daar een groot succes. Dat was de reden voor CMO Groningen en Rzijn subsidie aan te vragen bij ZonMW. Dankzij die subsidie gaat het project nu ook in Delfzijl Noord van start.

Langer zelfstandig blijven wonen in Delfzijl Noord?
Neem contact op met de Spil:
Titia Bolhuis
Noordersingel 1
9934 AK Delfzijl
0596 650 787 / 06 100 87 869
Aanwezig: maandag tot en met donderdag

 

Back to top button