De Hypotheker verwacht rem op stijging hypotheekrente

Appingedam – Hoewel de hypotheekrente in de afgelopen weken sterk is gestegen en vrijwel alle hypotheekverstrekkers hun tarieven hebben verhoogd, liggen de hypotheekrentes nog steeds op een historisch laag niveau. De Hypotheker verwacht dat een verdere stijging geremd zal worden door de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt en de huidige ontwikkelingen in Oekraïne. Hierdoor zal de hypotheekrente op een laag niveau blijven.

Mede vanwege deze aanhoudend lage rente is de verwachting dat de huizenprijzen in het komende jaar nog zullen stijgen, al zal dit minder fors uitpakken dan in 2021. Volgens De Hypotheker heeft de recente rentestijging belangrijk bijgedragen aan een flinke toename van het aantal hypotheekaanvragen in januari en februari (+47 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“De hypotheekrente is in de afgelopen maanden mede onder invloed van de oplopende inflatie gestegen. Om deze inflatie te beteugelen, zal de Europese Centrale Bank overgaan tot een stringenter monetair beleid en de rente naar verwachting eind dit jaar toch verhogen. Dit zal resulteren in een stijging van de kapitaalmarktrente, een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de hypotheekrente. Wij verwachten dat de hypotheekrente nog verder kan stijgen, al wordt dit wel afgeremd door de forse concurrentie op de hypotheekmarkt. Ook de huidige ontwikkelingen in Oekraïne hebben grote impact op de financiële markten en zorgen naar verwachting voor een neerwaartse druk op de rente. Door deze optelsom van factoren verwachten we – op basis van de informatie waarover wij nu beschikken – een rem op de verdere stijging en zal de hypotheekrente dit jaar waarschijnlijk nog op een laag niveau blijven”, vertelt Eric Herben, franchisenemer van De Hypotheker in Appingedam. “Vanwege de lage hypotheekrentes houden we rekening met een verdere stijging van de huizenprijzen, hoewel de gemiddelde prijsstijging minder groot zal zijn dan vorig jaar. De lage hypotheekrente zit namelijk verwerkt in de huizenprijzen; het effect hiervan zal geleidelijk uitdoven en dat kan zorgen voor een afkoeling van de woningmarkt. De huidige rentestijgingen brengt dit proces mogelijk in een stroomversnelling.”

Aantal hypotheekaanvragen sinds begin dit jaar sterk in de lift
Sinds oktober vorig jaar, toen de hypotheekrentes op hun laagste punt stonden, is de rente licht gaan stijgen. Vanaf januari ging deze stijging geleidelijk, maar in de afgelopen drie weken was sprake van flinke renteverhogingen, die soms 0,3 procentpunt bedroegen. Desondanks liggen de rentes volgens

De Hypotheker nog steeds op een historisch laag niveau. Zo bedroeg de hypotheekrente bij een rentevaste periode van 10 jaar met NHG vijf jaar geleden nog ruim 2 procent, terwijl deze op dit moment 1,7 procent bedraagt. Ook zijn de rentes vorige week minder sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande weken. Uit eigen cijfers van De Hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen in de eerste twee maanden van dit jaar aanzienlijk is gegroeid, met ruim 47 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. De meeste hypotheekaanvragen (+144 procent) worden ingezet voor het oversluiten van de hypotheek. Huizenbezitters willen nu het nog kan profiteren van de huidige lage rentes. Per saldo is het verschil in maandlasten bij 1,44 en 1,92 procent 71 euro bruto en 27 euro netto, blijkt uit dit rekenvoorbeeld[1]. Gedurende de gehele looptijd van een hypotheek kan dit oplopen tot extra netto kosten van zo’n 10.000 euro.

Renteverhoging door ECB pas eind dit jaar verwacht
De inflatie in de eurozone is mede onder invloed van de hoge energieprijzen in het afgelopen jaar sterk gestegen: van 0,9 procent in januari 2021 naar 5,1 procent nu. Een hoge inflatie kan zorgen voor een opwaartse druk van de rente. De ECB streeft naar een inflatieniveau van circa 2 procent en het is niet uitgesloten dat zij ingrijpt als de inflatie verder oploopt. Vooralsnog gaat de ECB er echter van uit dat de hoge inflatie een tijdelijk karakter heeft. Zo is de inflatie het gevolg van hoge grondstof- en energieprijzen en verstoringen in internationale bevoorradingsketens. De groeiende werkgelegenheid en overtollige productiecapaciteit zwakken de inflatie uiteindelijk af. Als de inflatie wél langere tijd aanhoudt, zal de ECB mogelijk kiezen voor een stringenter monetair beleid, wat kan resulteren in een verdere opwaartse druk op de rente. De Hypotheker verwacht dat de ECB vanaf maart haar aankoopprogramma van obligaties verder versneld zal afbouwen om de inflatie af te remmen en pas tegen het einde van het jaar eventueel de rente zal verhogen.

Stijgende hypotheekrentes
De gemiddelde 20-jaarsrente voor een hypotheek met 100 procent marktwaarde staat op dit moment op 2,43 procent en is hiermee sterk gestegen ten opzichte van januari (1,92 procent). De gemiddelde 20-jaarsrente met NHG staat nu op 2,0 procent (+0,56 procent ten opzichte van begin januari. De gemiddelde 30-jaarsrente met 100 procent marktwaarde is op dit moment 2,54 procent en is hiermee ook gestegen ten opzichte van januari (2,11 procent). Met NHG bedraagt de gemiddelde 30-jaarsrente nu 2,12 procent (+0,5 procent ten opzichte van januari). De gemiddelde 10-jaarsrente met 100 procent marktwaarde staat nu op 2,06 procent (+0,55 procent). De 10-jaarsrente met NHG ligt met 1,7 procent ligt 0,59 procent hoger dan in januari. De gemiddelde 5-jaarsrente met 100 procent markwaarde bedraagt nu 1,92 procent: een stijging van 0,48 procent ten opzichte van januari. De gemiddelde 5-jaarsrente met NHG staat nu op 1,52 procent (+0,54 procent ten opzichte van begin dit jaar).

Back to top button