Lezing “De 34 kloosters van Groningen” door Bouwe Luurtsema tijdens de laatste Weemavond in Westeremden

Westeremden – Op vrijdag 14 oktober organiseert Museum Helmantel in Westeremden de laatste Weemavond van dit seizoen. Bouwe Luurtsema zal deze avond een lezing geven over de 34 kloosters die in Groningen hebben gestaan of nog staan.

Historie heeft altijd de interesse van Bouwe Luurtsema gehad. In een provincie met oude kerken en borgen hebben in het verleden ook de kloosters een belangrijk aandeel gehad. Het enorme klooster Aduard spreekt hierbij zeker tot de verbeelding. Het recente onderzoek van het klooster Juliana in Rottum van de heren Gramsbergen en Van Wijnen gaf hem een kick om hier wat mee te doen. Dankzij de medewerking van deze onderzoekers kreeg Bouwe Luurtsema de gelegenheid een maquette van dit klooster te maken. Deze maquette is in zijn natuurlijke omgeving, op de wierde in Rottum, vereeuwigd. Deze maquette geeft een goed beeld van deze historische omgeving en zal tijdens de avond worden getoond en uiteraard besproken.

Bouwe Luurtsema heeft zich verder verdiept in de historie van de 34 kloosters die in Groningen hebben gestaan. Aan de hand van tekst, uitleg en foto’s zullen de locaties worden getoond en benoemd met enige bijzonderheden. Zo ook de huidige staat, als er nog iets resteert.  Op deze manier krijgt de bezoeker een indruk wat hier vanaf ca 1150 tot de reductie aan kloosters heeft bestaan in onze provincie. Er zal worden ingaan op het kloosterleven en welke belangrijke betekenis dit voor dit gebied heeft gehad. Het laatste klooster in onze provincie In Ter Apel is een prachtige plek om hier nog iets van deze vervlogen tijden te kunnen aanschouwen.

De inloop is om 19:30 uur in Museum Helmantel, Abt Emopad 2 te Westeremden. Na ontvangst met koffie of thee begint de lezing om 19:45 uur. Na afloop kan er een hapje en een drankje genuttigd worden. De kosten zijn 15 euro per persoon. Reserveren kan via www.helmantel.nl/weemactiviteiten

Back to top button