DAL-colleges doen nader onderzoek bestuurlijke toekomst

Loppersum – De colleges van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum doen, in opdracht van hun gemeenteraden, onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. In het najaar van 2017 zal vervolgens een gelijkluidende vergaderdatum ingepland worden voor de afzonderlijke gemeenteraden zodat ze, ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018), een richtinggevende uitspraak over de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten kunnen doen.

In alle drie de gemeenteraden is de vraag relevant wat het verschil in perspectief is, ten opzichte van eerdere voorkeursvarianten. De colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen daarom, op basis van de bestaande stukken, een toegesneden update maken voor de opgaven en ambities van het gehele gebied voor de komende decennia en de wijze waarop we ons tot onze inwoners willen verhouden met oog voor de identiteit van onze lokale gemeenschappen.

Nader onderzoek

De colleges hebben besloten rondom drie thema’s nader onderzoek te gaan doen. De drie onderzoeksopdrachten luiden als volgt:

*Herijk de financiële positie van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
*Maak inzichtelijk hoe overheidsnabijheid (en burgerparticipatie) te organiseren, waarbij de eigen gemeentelijke ervaringen en de voor burgers en organisaties vertrouwde mechanismen zijn geborgd.
*Stel een strategische agenda op voor de DAL-gemeenten voor de komende decennia.

Tijdpad

Naar verwachting komen de uitkomsten van de onderzoeken na de zomer beschikbaar. De colleges van de drie gemeenten zullen deze uitkomsten in een gezamenlijke, opiniërende bijeenkomst delen met hun gemeenteraden. Ook de inwoners van de drie gemeenten worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. De colleges nemen de resultaten van de bijeenkomsten met raden en inwoners mee in hun eindrapportage.

Back to top button